PROTECŢIA DATELOR

 

CU CARACTER PERSONAL

 

 

I. Prelucrarea datelor cu caracter personal la nivelul UAT Municipiul Botoșani

1.      Formulare de exercitare a drepturilor de către persoanele vizate:

a)      Model de cerere pentru exercitarea dreptului de acces

b)      Model de cerere pentru exercitarea dreptului de rectificare

c)      Model de cerere pentru exercitarea dreptului de ștergere

 

 

II. Legislație relevantă:

 

1.      Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice īn ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

 

2.   Lege nr. 102 din 3 mai 2005 privind infiintarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

 

3.   Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere īn aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice īn ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

 

4.    Lege nr. 506 din 17 noiembrie 2004  privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private īn sectorul comunicaţiilor electronice

 

5. Decizie nr. 99 din 18 mai 2018 privind īncetarea aplicabilităţii unor acte normative cu caracter administrativ emise īn aplicarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date

 

6.   Decizie nr. 128 din 22 iunie 2018 privind aprobarea formularului tipizat al notificării de īncălcare a securităţii datelor cu caracter personal īn conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679

 

7. Decizie nr. 133 din 3 iulie 2018 privind aprobarea Procedurii de primire şi soluţionare a plāngerilor

 

8. Decizie nr. 174 din 18 octombrie 2018 privind lista operaţiunilor pentru care este obligatorie realizarea evaluării impactului asupra protecţiei datelor cu caracter personal

 

9. Lege nr. 363 din 28 decembrie 2018 - privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente īn scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date

 

III. Link-uri utile:

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD)

Bordul European de Protecția Datelor (EDPB).

 

IV. Datele de contact ale Responsabilului cu Protecția Datelor (RPD)

             Maricica Furnică

             Telefon : 0231 502200 int. 120

             E-mail: maricica.furnica@primariabt.ro

             Fax: 0231 531 595