Agenda
LINIE TELEFONICA GRATUITA cu Primaria
-privind sesizari ale cetățenilor 0 800 030 768
 
Sesizati faptele de coruptie ale personalului UAT Municipiul Botosani la telefon 0800.806.806-linie telefonica gratuita a DGA
   Pagina principala  |  Stiri  |  Proiecte  |  Dezbateri  |  Evenimente anuale |  Informatii utile |  Albume foto  |  Transport local  |  Legaturi utile
Informatii utile
Raport de evaluare a implementarii Legii 52/2003 si Legii nr. 544/2001 in anul 2014
Raportul privind accesul la informatiile de interes public, a implementarii Legii nr.52/2003 si Legii nr. 544/2001 pentru anul 2014 (aici)
LISTA structurilor asociative din agricultura
Lista centralizatoare a structurilor asociative profesionale / patronale /sindicale / din agricultura înscrise la Primăria Municipiului Botoșani în vederea îndeplinirii prevederilor Legii 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol (aici)
Raport de evaluare a implementarii Legii 52/2003 si Legii nr. 544/2001 in anul 2013
Raportul privind accesul la informatiile de interes public, a implementarii Legii nr.52/2003 si Legii nr. 544/2001 pentru anul 2013 (aici)
Perioadele de inscriere in Registrul Agricol-2014 (vezi aici)
Contine informatii cu perioadele de inscriere in Registrul Agricol, pe anul 2014, a datelor cu privire la gospodariile populatiei si a societatilor/asociatiilor agricole care au teren in proprietate/folosinta si/sau animale conform OG 28/2008
Prevederi vizând implementarea Legii nr.154 din 2012 privind regimul infrastructurii retelelor de comunicatii electronice
1.Pentru utilizarea terenurilor apartinând domeniului privat, se aplică prevederile H.C.L. nr. 323 din 31 iulie 2007 privind aprobarea Regulamentului privind regimul concesiunilor pentru terenuri aparținând domeniului privat. 2.Pentru utilizarea terenurilor aparținând domeniului public se achită taxa de folosire teren aparținând domeniului public.
3.Amplasamentele pot fi utilizate numai în baza autorizațiilor de construire.
Informatii Ajutoare de incalzire 2013 (Anexa 1-aici)
Începînd cu data de 23.10.2013 cererile si declaratiile pe propria raspundere pentru ajutorul de incalzire cu gaze naturale sau energie electrica se preiau de la asociatiile de proprietari/locatari sau de la sediul Serviciului Public Local de Asistenta Sociala din str. Savenilor nr. 12, municipiul Botosani de catre titularii dreptului de proprietate, succesorii de drept ai acestora, titularii contractelor de inchiriere, comodat sau concesiune care nu sunt arondati unor asociatii de proprietari/locatari. De asemenea, formularul de cerere și declarație pe propria răspundere( anexa nr.1 la Normele Metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr.70/2011 privind măsurile de proteție socială în perioada sezonului rece) poate fi descărcat de pe site-ul Primăriei Botoșani. Cererile vor putea fi depuse de catre solicitantii care indeplinesc conditiile de acordare, pana la data de 20.11.2013 pentru a beneficia de ajutorul de încălzire intreg sezonul rece noiembrie 2013 - martie 2014. Pentru cererile depuse ulterior datei de 20 ale lunii, acordarea se va face incepand cu 1 a lunii urmatoare depunerii cererii. Formularele continand cererile si declaratiile pe propria raspundere vor fi insotite de urmatoarele documente : 1. acte doveditoare privind componența familiei(copii), - acte de identitate (BI/CI , certificate de naștere pentru copiii sub 14 ani), - certificat de căsătorie (după caz), - certificat de deces (după caz), - hotărâre judecătorească de divorț (după caz), - hotărâre judecătorească definitivă de încredințare în vederea adopției sau, după caz, de încuviințare a adopției , - hotărâre judecătorească sau hotărârea comisiei pentru protecția copilului privind măsura plasamentului pentru copii(după caz),etc. 2.1. acte doveditoare privind veniturile nete, cu caracter permanent, realizate în luna anterioară depunerii cererii, - adeverința de salariat (venitul net),cu mențiunea dacă beneficiază sau nu de bonuri de masă , - talon de pensie, - talon de plată pentru diverse indemnizații, etc. 2.2. acte doveditoare privind veniturile anuale sau periodice realizate in cursul anului 2013, respectiv adeverința de venit pe anul 2013 eliberata de catre Administrația Finantelor Publice Botosani privind: - venituri din activitati independente (pe baza declaratiei 220) - venituri din transferul proprietatii imobiliare din patrimoniul propriu (in baza declaratiei 208) - venituri provenite din inchirierea bunurilor - venituri din activitati agricole (in baza declaratiei 221) - orice alte venituri identificate ca fiind impozabile 2.3. beneficiarii de subvenții APIA vor prezenta decizia de acordare a plăților campania 2013 3. acte justificative privind bunurile mobile și imobile deținute, - contractul de proprietate/închiriere a locuinței, comodat, concesiune, - certificate de atestare fiscală de la Direcția de Impozite și Taxe a Municipiului Botoșani pentru toți membrii familiei peste 18 ani, - acte doveditoare privind bunurile deținute în alte unități administrativ-teritoriale pentru toți membrii familiei peste 18 ani (după caz). 4.ultima factură de plata de la E-ON Gaz sau E-on Energie, dupa caz, pentru identificarea abonatului și a codului de abonat si documente doveditoare privind debransarea de la sistemul centralizat de energie termica sau debransarea de la sistemul de alimentare cu gaze naturale Neîndeplinirea obligației titularului de a menționa corect componența familiei, veniturile membrilor acesteia, precum și bunurile mobile și imobile deținute, așa cum sunt acestea trecute în formularele tip constituie contravenție și se sancționează cu amenda de la 200 lei la 1000 lei si recuperarea ajutorului de incalzire incasat necuvenit, conform prevederilor art.33 al(1) lit.e) din OUG nr.70/2011. Programul de lucru cu publicul al SPLAS Botosani este urmatorul: 8,30 - 15,30 - luni - joi 8,30 - 17,30 - vineri
Informatii Asociatii Proprietari
(click pe titlu pentru vizualizare)
Buletin Informativ
Contine informatii de interes public care se comunica din oficiu(-click pe titlu)
Raport de evaluare a implementarii Legii 52/2003 si Legii nr. 544/2001 in anul 2012
Raportul privind accesul la informatiile de interes public, a implementarii Legii nr.52/2003 si Legii nr. 544/2001 pentru anul 2012
Linie telefonica cu nr. gratuit TEL VERDE
"Sistemul Integrat de Management al Deseurilor in Judetul Botosani" a infiintat linia telefonica cu nr. gratuit TEL VERDE 0800.410.009, care va poate oferi informatii despre implementarea Proiectului.
ANUNT- Consiliul Local al Municipiului Botosani
aduce în atenția locuitorilor Municipiului:
-După Recensământul din 2002 și Recensământul din 2011 s-au schimbat denumirile unor străzi/alei și s-a schimbat numerotarea imobilelor;
-Există situații în care membrii aceleiași familii, care locuiesc legal în același apartament sau în aceeași casă au în actul de identitate adrese cu străzi,număr, bloc sau scară diferite.
-Rugăm locuitorii care sunt în aceste situații, să se prezinte la Biroul pentru Evidența Persoanelor pentru a li se întocmi cărți de identitate, cu adresa corectă și actualizată, în vederea alcătuirii listelor electorale și a repartizării pe secții de votare;
-Reamintim celor cu acte de identitate pierdute, distruse-deteriorate sau expirate, că sunt obligați să obțină act de identitate valabil.
H.C.L. pentru repartizarea locuințelor sociale -2012
HOTĂRÂRE pentru repartizarea locuințelor sociale din Aleea Constantin Iordăchescu nr. 5, sc. A, B și C, a locuințelor de necesitate situate în str. 1 Decembrie, precum și rezolvarea situației locative a chiriaților evacuați din locuințele situate în Centrul Vechi al municipiului Botoșani intrate în reabilitare prin Proiectul de reabilitare a Centrului istoric al municipiului Botoțani, alte cazuri sociale (vezi Hotararea)
Autorizari activitati economice - Program cu publicul
LUNI - J01 8.00 - 12.00 & 14.00 -16.30
VINERI 8.00- 11.00 & 13.00 -14.00
Telefon: 0231 502200 int. 405
(vezi program)
Lista finala A.N.L. 2011
aprobata prin HCL nr.122/29.04.2011 (pentru vizualizare faceti click pe titlu) Ocupantii primelor 96 de pozitii din lista sunt asteptati de URGENTA la sediul Primariei Municipiului Botosani, camera 2, in vederea depunerii urmatoarelor acte, necesare emiterii repartitiei:
-adeverinta salariat titular;
-copie act identitate titular;
-certificate fiscale de la Directia Impozite si Taxe Locale , sot si sotie.
In caz de NEPREZENTARE, TITULARUL ISI PIERDE DREPTUL LA LOCUINTA.
Lista de așteptare cu transportatorii autorizați pentru obținerea autorizațiilor TAXI
Lista de asteptare se poate consulta (aici)
Salubrizarea municipiului Botosani
Program de salubrizare a municipiului Botosani valabil din 15 septembrie 2009
AUTORIZATII de CONSTRUIRE/CERTIFICATE de URBANISM
Martie 2015 (aici)
Februarie 2015 (aici)
Ianuarie 2015 (aici)
___________
2014
Decembrie 2014 (aici)
Noiembrie 2014 (aici)
Octombrie 2014 (aici)
Septembrie 2014 (aici)
August 2014 (aici)
Iulie 2014 (aici)
Iunie 2014 (aici)
Mai 2014 (aici)
Aprilie 2014 (aici)
Martie 2014 (aici)
Februarie 2014 (aici)
Ianuarie 2014 (aici)
___________
2013
Decembrie 2013 (aici)
Noiembrie 2013 (aici)
Octombrie 2013 (aici)
Septembrie 2013 (aici)
August 2013 (aici)
Iulie 2013 (aici)
Iunie 2013 (aici)
Mai 2013 (aici)
Aprilie 2013 (aici)
Martie 2013 (aici)
Februarie 2013 (aici)
Ianuarie 2013 (aici)
__________
2012
Decembrie 2012 (aici)
Noiembrie 2012 (aici)
Octombrie 2012 (aici)
Septembrie 2012 (aici)
August 2012 (aici)
Iulie 2012 (aici)
Iunie 2012 (aici)
Mai 2012 (aici)
Aprilie 2012 (aici)
Martie 2012 (aici)
Februarie 2012 (aici)
Ianuarie 2012 (aici)
__________
2011
decembrie 2011 (aici)
noiembrie 2011 (aici)
octombrie 2011 (aici)
septembrie 2011 (aici)
august 2011 (aici)
iulie 2011 (aici)
iunie 2011 (aici)
mai 2011 (aici)
aprilie 2011 (aici)
martie 2011 (aici)
februarie 2011 (aici)
ianuarie 2011 (aici)
__________
2010
decembrie 2010 (aici)
noiembrie 2010 (aici)
octombrie 2010 (aici)
septembrie 2010 (aici)
august 2010 (aici)
iulie 2010 (aici)
iunie 2010 (aici)
mai 2010 (aici)
aprilie 2010 (aici)
martie 2010 (aici)
februarie 2010 (aici)
ianuarie 2010 (aici)
__________
2009
decembrie 2009 (aici)
noiembrie 2009 (aici)
octombrie 2009 (aici)
septembrie 2009 (aici)
august 2009 (aici)
iulie 2009 (aici)
iunie 2009 (aici)
mai 2009 (aici)
aprilie 2009 (aici)
martie 2009 (aici)
februarie 2009 (aici)
ianuarie 2009 (aici)
__________
2008
decembrie 2008 (aici)
noiembrie 2008 (aici)
octombrie 2008 (aici)
septembrie 2008 (aici)
august 2008 (aici)
iulie 2008 (aici)
mai 2008 (aici)
aprilie 2008 (aici)
martie 2008 (aici)
februarie 2008 (aici)
ianuarie 2008 (aici)
Nomenclator strazi
Centralizator străzi (aici)
Nomenclator strazi partea I (aici)
Nomenclator strazi partea II (aici)
Nomenclator strazi partea III (aici)
Străzi nou înființate
Cartier Bucovina (aici)
Cartier Manolesti Deal (aici)
Acordarea titlul de Persoană Venerabilă
Acordarea titlul de Persoană Venerabilă și majorarea cuantumului sprijinului viager acordat acestor persoane
Sărbătorirea evenimentului Nunta de aur
Sărbătorirea fiecărei familii botoșănene care împlinește 50 de ani de căsătorie neîntrerupta
Criterii si metodologie de repartizare a locuintelor cu chirie
Stabilirea criteriilor și a metodologiei de repartizare a locuințelor cu chirie din fondul locativ aflat în patrimoniul Consiliului Local Botoșani
Programul național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală
Comisia de analiză a solicitărilor de aprobare a subvențiilor stabilite prin Programul național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personal
Botoşani - oraş european
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
Adresa: Botosani, Piata Revolutiei, nr. 1
Telefon: 0040 231 502200
Fax:        0040 231 531595
E-mail:   primaria@primariabt.ro
© Toate drepturile - Primaria Municipiului Botosani
Reproducerea neautorizata a continutului afisat pe acest site
constituie subiectul aplicarii legilor in vigoare