home

Incepand cu data de 20 august 2010 Primăria Municipiului Botoşani deruleaza proiectul Reabilitarea şi modernizarea străzilor inelului principal de circulaţie din municipiul Botoşani, selectat spre finantare in cadrul programului opereational de dezvoltare regionala REGIO.

 

Proiectul "Reabilitarea şi modernizarea străzilor inelului principal de circulaţie din municipiul Botoşani" este finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa Prioritară 1- Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere, Domeniul Major de Intervenţie 1.1- Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Centre urbane.

 

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI
Creşterea condiţiilor de viaţă şi a atractivităţii spaţiilor publice din zona de acţiune urbană precum şi crearea condiţiilor de accesibilitate şi mobilitate, pietonală şi rutieră, în zona de maxim trafic reprezentată de zona de acţiune urbană, prin crearea şi reabilitarea obiectivelor infrastructurii urbane.

 

OBIECTIVUL SPECIFIC AL PROIECTULUI
Fluidizarea traficului rutier pe inelul principal de circulaţie care asigură accesibilitatea în zona de acţiune urbană din Municipiul Botoşani prin reabilitarea şi modernizarea străzilor din această zonă, după cum urmează:
› Calea Naţională – de la intersecţia cu strada Uzinei până la intersecţia cu strada Ion Pillat
› Str. Cuza Vodă – între Calea Naţională (Est) şi Str. Nicolae Iorga (Sud)
› Str. Nicolae Iorga – între Calea Naţională (Nord) şi Bld. Mihai Eminsecu (Est)
› Str. Ion Pillat – între Calea Naţională (Est) şi Str. Tudor Vladimirescu (Nord)
› Str. Griviţa – între Calea Naţională (Vest) şi Str. Tudor Vladimirescu (Est)
› Str. Parcul Tineretului – între Str. Tudor Vladimirescu şi Str. Griviţa (Est), limita Zona de Actiune Urbană (Vest)
› Str. Săvenilor – între Centrul Istoric (Sud), Tudor Vladimirescu, Str. Împărat Traian (Nord)

 

GRUPUL ŢINTĂ AL PROIECTULUI
Populaţia şi agenţii economici din Zona de Acţiune Urbană care sunt în totalitatea lor participanţi la traficul pe străzile zonei amintite şi care vor beneficia de rezultatele proiectului: timpul redus de călătorie, fluidizarea traficului, creşterea siguranţei la transport, reducerea poluării aerului, reducerea consumului de carburanţi auto;

Zona de Acţiune Urbană din Municipiul Botoşani, în contextul acestui proiect cuprinde zona centrală delimitată de inelul principal de circulaţie, având o populaţie de cca. 49.227 persoane şi cca. 2.650 agenţi economici.

 

Lucrările de reabilitarea şi modernizare a străzilor din inelul principal de circulaţie din municipiul Botoşani presupun:
› reabilitarea şi modernizarea suprafeţei carosabile
› reabilitarea trotuarelor
› reabilitarea gurilor de scurgere a capacelor carosabile şi rasuflători
› realizarea pistelor pentru biciclete
› semnalizarea rutieră şi marcaj orizontal şi vertical
› refacerea cadrului natural

 

ACTIVITĂŢI ÎN CADRUL PROIECTULUI
› management de proiect
› asistenţă tehnică
› execuţie lucrări reabilitare şi modernizare străzi
› publicitate şi informare
› monitorizare şi evaluare- audit financiar

 

VALOAREA PROIECTULUI
Valoarea proiectului este de 33.663.714,56 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă 21.889.543,20 lei.

 

DURATA PROIECTULUI
Durata de implementare a proeiectului este de 37 luni.


BENEFICIARI
Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt:
› circa 49.227 locuitori din Zona de Acţiune Urbană a Municipiului Botoşani: şoferi, călători, pietoni, (inclusiv pietoni – persoane cu dizabilităţi), biciclişti şi motociclişti care vor participa în totalitatea lor la traficul pe străzile rebilitate;
› circa 2.650 agenţi economici din Zona de Acţiune Urbană a Municipiului Botoşani care vor utiliza străzile reabilitate şi modernizate prin proiect.harta DJ282