BOTOSANI CITY REPORT

CHELTUIELI  PUBLICE

 DIRECȚIA IMPOZITE și TAXE LOCALE

 MONITORUL OFICIAL LOCAL

   Pagina principala  |  Stiri  |  Proiecte  |  Dezbateri  |  Evenimente anuale |  Informatii utile |  Albume foto  |  Transport local  |  Legaturi utile

 LEGEA 52/2003 privind transparența decizională

2022

 

Consultare publică -termen 10 zile lucrătoare de la data

publicării anunțului:

 Proiect de hotarare privind reorganizarea unor servicii publice de interes local (reorganizarea Direcției Servicii publice, Sport și Agrement Botoșani prin divizare parțială; reorganizarea Serviciului Public de Administrare a Piețelor, Oborului și Cimitirelor aflate in proprietatea municipiului Botoșani) (...aici)

 (Publicat: 24 iunie 2022)

****

 

Consultare publică -termen 10 zile lucrătoare de la data

publicării anunțului (...aici):

1. Proiect de hotarare pentru aprobarea documentaţiei P.U.Z. şi R.L.U. aferent- str. Doboșari, nr. 59 (A, B, C, D), CF/NC nr. 52311, 52312, 52336 si 52327 in vederea realizării obiectivului "Construire 6 locuinte unifamiliale cu regim mic de inăltime (pană la 10 m)" (...aici)

2. Proiect de hotarare pentru aprobarea documentaţiei P.U.Z. şi R.L.U. aferent-

strada Războieni nr. 2, 4 şi 5, CF/CAD 68803, 51547, 68582 in vederea realizării obiectivului "Dezvoltare zonă rezidenţială-construire locuinţe colective S+P+4/5(*5retras), amenajări exterioare, imprejmuire teren, branşamente utilităţi, organizare de şantier" (...aici)

3. Proiect de hotarare pentru aprobarea documentaţiei P.U.Z. şi R.L.U. aferent-

Șoseaua Iașului nr. 13 A, CAD/CF 55132 si 68594 in vederea realizării obiectivului  "Parcelare teren in vederea construirii de locuințe  individuale"  (...aici)

 (Publicat: 14 iunie 2022)

****

 

Consultare publică -termen 10 zile lucrătoare de la data

publicării anunțului:

1. Proiect de hotarare pentru aprobarea regulamentelor și caietelor de sarcini pentru activitățile specifice unor servicii publice de interes local (...aici)

2. Proiect de hotarare pentru modificarea și completarea Hotărarii Consiliului Local nr. 360/2019 privind inființarea unui Centru municipal de colectare deșeuri reciclabile nepericuloase necuprinse in SMID, modificarea listei bunurilor concesionate către S.C. URBAN SERV S.A., precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative locale necesare funcționării Centrului municipal de colectare deșeuri reciclabile nepericuloase (...aici)

 (Publicat: 10 iunie 2022)

****

 

Consultare publică -termen 10 zile lucrătoare de la data

publicării anunțului:

1. Proiect pentru aprobarea noilor tarife de acces la facilitățile oferite de complexul de piscine din cadrul Infrastructurii Edilitar-Urbane a Parcului Regional de Agrement, Turistic și Sportiv Cornișa din municipiul Botoșani (...aici)

2. Proiect de hotarare pentru aprobarea modificării unor tarife pentru serviciile prestate de Direcția de Servicii Publice, Sport și Agrement in cadrul Sălii Polivalente "Elisabeta Lipă" Botoșani și in zona de agrement constituită pe structura lacului din parcul Mihai Eminescu din municipiul Botoșani (...aici)

 (Publicat: 31 mai 2022)

****

 

Consultare publică -termen 10 zile lucrătoare de la data

publicării anunțului:

* Proiect de hotarare pentru stabilirea tarifelor pentru transportul urban de călători cu autobuze in municipiul Botoșani, ce vor fi practicate de S.C. MICROBUZUL S.R.L. Botoșani. (...aici)

 (Publicat: 26 mai 2022)

****

 

Consultare publică -termen 10 zile lucrătoare de la data

publicării anunțului:

* Proiect de hotarare pentru modificarea Anexei Hotărarii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 86 din 29 martie 2019 privind aprobarea Procedurii finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit de interes local. (...aici)

 (Publicat: 26 mai 2022)

****

 

Consultare publică -termen 10 zile lucrătoare de la data

publicării anunțului:

* Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L nr.136 din 14 mai 2020 privind aprobarea Contractului pentru atribuirea serviciului public de salubrizare al municipiului Botoșani, pentru activitățile de măturat, spălat, stropirea și intreținerea căilor publice, curățatul și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea in funcțiune a acestora pe timp de polei sau de ingheț, pentru durată de 5 ani, Caietul de Sarcini pentru atribuirea contractului și a tarifelor ce vor fi practicate de operatorul URBAN SERV S.A. Botoșani (...aici)

 (Publicat: 19 mai 2022)

****

 

Consultare publică -termen 10 zile lucrătoare de la data

publicării anunțului:

* Proiect pentru aprobarea documentatiei "Plan Urbanistic Zonal - Str. Dimitrie Rallet, nr.26, CF/NC65789" in vederea realizarii obiectivului "recompartimentări interioare și schimbare destinație din boxe in apartamente, amenajare mansardă in podul existent" (...aici)

 (Publicat: 13 mai 2022)

****

 

Consultare publică -termen 10 zile lucrătoare de la data

publicării anunțului:

1. Proiect pentru aprobarea documentatiei 1."Plan Urbanistic Zonal - PC405/15, Aleea Pajistei nr. fn, CF/NC 68640" in vederea realizarii obiectivului "introducere in intravilan teren in vederea construirii unei locuinte S+P+1E, garaj si magazie " (...aici)

2. Proiect de hotarare pentru aprobarea documentatiei "P.U.Z si R.L.U. - str. Victoriei nr.20, mun.Botosani,CAD/CF57135, CAD/CF58246" in vederea realizarii obiectivului "Construire imobil locuinte colective S+P+4E(retras) amenajare parcare, imprejmuire teren, bransamente utilitati, organizare santier (...aici)

 (Publicat: 12 mai 2022)

****

 

Consultare publică -termen 10 zile lucrătoare de la data

publicării anunțului:

* Proiect pentru aprobarea documentatiei "Plan Urbanistic Zonal - Str. Vulturului, nr.2, mun. Botosani, CAD/CF54991" in vederea realizarii obiectivului "construire locuinta P si imprejmuire teren" (...aici)

 (Publicat: 02 mai 2022)

****

 

Consultare publică -termen 10 zile lucrătoare de la data

publicării anunțului:

* Proiect de hotărare pentru respingerea (neadoptarea) documentației de urbanism P.U.Z. și R.L.U. municipiul Botoșani, B-dul Mihai Eminescu, nr. 36, NC/CF 51491, elaborate in vederea realizării obiectivului "construire ansamblu de locuințe, spații comerciale la parter și parțial etaj 1 și corp hotel (in regim apartament-hotel), parcare subterană și supraterană, restaurare case memoriale, respectiv integrare construcție nouă in ansamblul monumentului istoric CASA ANTIPA" (...aici)

Obiectiuni:

1.Obiectiuni Tribunal Botosani (...aici)

2.Adresa de la Ministerul Justitiei (...aici)

3.Obiectiuni Procuror General (...aici)

4.Obiectiuni Institutul National al Patrimoniului (...aici)

 (Publicat: 11 aprilie 2022)

****

 

Consultare publică -termen 10 zile lucrătoare de la data

publicării anunțului:

* Proiect de hotărare privind aprobarea Studiului de fundamentare privind reorganizarea unor servicii publice de interes local (...aici)

 (Publicat: 05 aprilie 2022)

*Proces verbal in urma dezbaterii publice din data de 16.05.2022  (...aici)

 (Publicat: 23 mai 2022)

 

****

 

Consultare publică -termen 10 zile lucrătoare de la data

publicării anunțului:

* Proiect de hotărare pentru aprobarea  documentaţiei Plan Urbanistic Zonal  - Str. I.C. Brătianu,  fn, municipiul  Botosani, CAD/CF59648, CAD/CF59649

in vederea realizării obiectivului "Parcelare teren și construire locuințe

 colective" (...aici)

 (Publicat: 24 martie 2022)

****

 

Consultare publică -termen 10 zile lucrătoare de la data

publicării anunțului:

* Proiect de hotărare pentru modificarea art. 7 din Hotărarea Consiliului Local nr. 56/10.03.2008  privind "Aprobarea numărului maxim de autorizații taxi și copii conforme, precum și autorizarea, organizarea, atribuirea gestiunii și controlul efectuării serviciilor de transport in regim de taxi sau de transport in regim de inchiriere și a activității de dispecerat taxi" (...aici)

 (Publicat: 23 martie 2022)

****

 

Consultare publică -termen 10 zile lucrătoare de la data

publicării anunțului (...aici):

1 Proiect de hotărare pentru aprobarea  documentaţiei P.U.Z-Str. Octav  Onicescu nr.21, CF/NC 64870 in vederea realizării obiectivului "Construire imobil, spațiu comercial și birouri" (...aici)

2 Proiect de hotărare pentru aprobarea  documentaţiei P.U.Z. şi R.L.U. aferent- str. Șoseaua Iașului, Mun. Botoșani, jud. Botoșani, NC/CF 68954 (extravilan) si 63551 (intravilan) in vederea realizării obiectivului "Introducere teren in intravilan (S teren = 13560,0 mp, CF 68954) in vederea construirii unei creșe (etapa I) și construire locuințe colective sociale destinate inchirierii  (etapa II)" (...aici)

 (Publicat: 21 martie 2022)

****

 

Consultare publică -termen 10 zile lucrătoare de la data

publicării anunțului:

* Proiect de hotărare pentru stabilirea impozitelor şi taxelor locale in municipiul Botoșani, pentru  anul 2023 (...aici)

 (Publicat: 18 martie 2022)

****

 

Consultare publică -termen 10 zile lucrătoare de la data

publicării anunțului:

* Proiect de hotărare privind aprobarea Studiului de fundamentare privind reorganizarea unor servicii publice de interes local (...aici)

 (Publicat: 17 martie 2022)

****

 

Consultare publică -termen 10 zile lucrătoare de la data

publicării anunțului:

* Proiect de hotărare privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal şi Regulament local de urbanism aferent, Aleea General Gheorghe Avramescu nr. 39, CAD/C.F.57783 in vederea realizării obiectivului  Construire bloc de locuințe colective  S+P+4E (...aici)

 (Publicat: 09 martie 2022)

****

 

Consultare publică -termen 10 zile lucrătoare de la data

publicării anunțului:

* Proiect de hotărare privind aprobarea cumpărării ansamblului tehnologic destinat exclusiv serviciului de iluminatului public din Municipiul Botoșani  (...aici)

 (Publicat: 07 martie 2022)

****

 

Consultare publică -termen 10 zile lucrătoare de la data

publicării anunțului:

* Proiect de hotărare privind aprobarea  documentaţiei Plan Urbanistic Zonal şi Regulament local de urbanism aferent - strada Peco nr. 13, Nr. Cad/CF 68920 in vederea realizării obiectivului "Dezvoltare zonă rezidenţială locuinţe inşiruite, funcţiuni complementare (spaţiu comercial şi platformă deşeuri), amenajări exterioare, racorduri utilităţi" (...aici)

Referat Serviciul Urbanism (...aici)

 (Publicat: 03 martie 2022)

****

 

Consultare publică -termen 10 zile lucrătoare de la data

publicării anunțului:

* Proiect de hotărare pentru modificarea HCL nr.288/2016  privind acordarea unor beneficii de asistență socială, sub formă de tichete sociale, pensionarilor sistemului public de pensii din municipiul Botosani (...aici)

 (Publicat: 21 februarie 2022)

****

 

Consultare publică -termen 10 zile lucrătoare de la data

publicării anunțului (...aici):

1 Proiect de hotărare pentru aprobarea  documentaţiei P.U.Z. şi R.L.U. aferent  - - extravilanul municipiului Botoșani,  NC/CF 67741 in vederea realizării obiectivului INTRODUCERE IN INTRAVILAN  (3472,38 mp)  IN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE (...aici)

2 Proiect de hotărare pentru aprobarea  documentaţiei P.U.Z.-str. Doboșari, PC156/23, mun. Botosani, CAD/CF 67436 in vederea realizării obiectivului DEZMEMBRARE TEREN IN ȘASE LOTURI (...aici)

3 Proiect de hotărare pentru aprobarea  documentaţiei P.U.Z.-str.Nicolae Iorga nr.7, CF/NC nr. 51731 in vederea realizării obiectivului CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINȚE P+2E CU SPAȚII COMERCIALE LA PARTER (...aici)

4 Proiect de hotărare pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 85 din 29.03.2019 privind aprobarea Regulamentului de vanzare a locuințelor construite pentru tineri prin Agenția Națională pentru Locuințe (...aici)

 (Publicat: 08 februarie 2022)

****

 

Consultare publică -termen 10 zile lucrătoare de la data

publicării anunțului:

* Proiect de hotărare pentru modificarea Hotărarii Consiliului Local nr. 387/28.10.2021 privind aprobarea Regulamentului de acordare a unor beneficii de asistență socială, sub formă de tichete sprijin in cuantum de 500 de lei pentru remedierea problemelor oculare la preșcolarii și elevii din municipiul Botoșani, pentru facilitarea accesului la educație (...aici)

 (Publicat: 26 ianuarie 2022)

****

Consultare publică -termen 10 zile lucrătoare de la data

publicării anunțului:

* Proiect de hotărare pentru aprobarea  documentaţiei P.U.Z-Str. Șoseaua Iasului, fn, mun. Botosani, CAD/CF53513, CAD/CF53506, CAD/CF53499, CAD/CF62703, CAD/CF62704 și CAD/CF51413 in vederea realizării obiectivului CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENTIAL CU CLADIRI P+1E, P+2/3E, P+4/5E

    Proiectul se poate vizualiza (...aici)

 (Publicat: 25 ianuarie 2022)

****

Consultare publică -termen 10 zile lucrătoare de la data

publicării anunțului:

* Proiect de hotărare pentru aprobarea  documentaţiei P.U.Z-str. Paraului, nr.11, CF/NC nr. 66514 in vederea realizării obiectivului CONSTRUIRE LOCUINȚĂ S+P, ANEXE GOSPODĂREȘTI (PAVILION DE VARA ȘI BUCĂTĂRIE DE VARĂ) ȘI IMPREJMUIRE TEREN

     și

* Proiect de hotărare pentru aprobarea  documentaţiei P.U.Z.-str. Calea Națională nr. 24F, CF/NC 68551 in vederea realizării obiectivului CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL, AMENAJARE PARCARE ȘI ACCES, AMENAJARE MIJLOACE DE PUBLICITATE, IMPREJMUIRE TEREN PRIVAT, ORGANIZARE ȘANTIER

    Proiectele se pot vizualiza (...aici)

 (Publicat: 12 ianuarie 2022)

****

Consultare publică -termen 10 zile lucrătoare de la data

publicării anunțului:

* Proiect de hotărare pentru modificarea şi completarea Hotărarii Consiliului Local nr. 292/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare a circulaţiei rutiere in municipiul Botoşani şi a documentaţiei de delegare a gestiunii, prin negociere directă, către S.C. ELTRANS S.A., a activităţii de gestionare a parcărilor dotate cu parcometre si procedurilor aplicabile vehiculelor parcate neregulamentar in municipiu şi a activităţii de ridicare, blocare, transport, eliberare, relocare a vehiculelor staționate neregulamentar, abandonate sau fără stăpan, de pe domeniul public sau privat al municipiului Botoșani  (...aici)

   (Publicat: 04 ianuarie 2022)

 

*******************************************
2021

 

Consultare publică -termen 30 de zile lucrătoare de la data

publicării anunțului:

* Proiect de hotărare pentru aprobarea  documentaţiei Plan Urbanistic Zonal  - P.U.Z. - Str. Manolești Deal, nr.fn, mun. Botosani, CAD/CF 65283 in vederea realizării obiectivului "Construire ansamblu rezidențial locuințe colective P+3 pană la P+6, asigurare utilități și imprejmuire teren"

     și

* Proiect de hotărare pentru aprobarea  documentaţiei  Plan Urbanistic Zonal  - Calea Națională, nr.356,CF/NCnr.50207 in vederea realizării obiectivului "Construire magazin Altex/Mediagalaxy;  amenajări exterioare incintă, accese rutiere și pietonale, racorduri utilități și rețele instalații"

   Proiectele se pot vizualiza (...aici)

 (Publicat: 21 decembrie 2021)

****

Consultare publică -termen 30 de zile lucrătoare de la data

publicării anunțului

* Proiect de hotarare prprivind darea in administrarea Teatrului "Mihai Eminescu" Botosani a Cinematografului Unirea (...aici).

 

Consultare publică -termen 30 de zile lucrătoare de la data

publicării anunțului

* Proiect de hotarare privind aprobarea pretului local al energiei termice facturata populatiei de catre S.C. Modern Calor S.A. Botosani (...aici).

 

Consultare publică -termen 30 de zile lucrătoare de la data

publicării anunțului

* Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Botosani nr. 136 din 14.05.2020 privind aprobarea Contractului pentru atribuirea serviciului public de salubrizare din municipiul Botosani (...aici). Anexa 1 (...aici), Anexa 2 (...aici)

 

Consultare publică -termen 30 de zile lucrătoare de la data

publicării anunțului

* Proiect de hotarare privind stabilirea taxei special de salubrizare SIMD in municipiul Botosani pentru anul 2022 (...aici)

 

Consultare publică -termen 30 de zile lucrătoare de la data

publicării anunțului

* Proiect de hotărare de modificare şi completare a HCL nr. 122/28.04.2021 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale in Municipiul Botosani incepand cu anul 2022. (...aici)

 

Consultare publică -termen 30 de zile lucrătoare de la data

publicării anunțului

* Proiect de hotărare privind aprobarea procedurii de acordare a inlesnirii la plata sub forma scutirii unei cote de 75% din majorarile de intarziere aferente obligatiilor fiscale restante datorate bugetului local al Municipiului Botosani de catre persoanele fizice. (...aici)

 

Consultare publică -termen 30 de zile lucrătoare de la data

publicării anunțului

* Proiect de hotărare pentru modificarea art. 7 din Hotărarea Consiliului Local

nr. 56/10.03.2008 privind "Aprobarea numărului maxim de autorizatii taxi
si copii conforme, precum si autorizarea, organizarea, atribuirea gestiunii
si controlul efectuării serviciilor de transport in regim de taxi sau de
transport in regim de inchiriere si a activitătii de dispecerat taxi"
(...aici)


Consultare publică -termen 30 de zile lucrătoare de la data

publicării anunțului

* Proiect de hotărare privind aprobarea Regulamentului de Functionare al Infrastructurii Edilitar-Urbane a Parcului Regional de Agrement, Turistic si Sportiv Cornisa Botosani (...aici)

 

Consultare publică -termen 30 de zile lucrătoare de la data

publicării anunțului

* Proiect de hotărare pentru aprobarea documentatķei "Plan Urbanistic Zonal - Soseaua Iasului nr. 29, CF/NC 57201"in vederea realizarii obiectivului "Construire centru comercial ..." si proiect de hotarare pentru aprobarea documentatiei "P.U.Z. - str. Calea Nationala nr. 24F, CF/NC 68550" in vederea realizarii obiectivului "Construire centru comercial ...". Anunt (...aici), proiecte (...aici)

 (Publicat: 29 octombrie 2021)

****

 

Consultare publică -termen 30 de zile lucrătoare de la data

publicării anunțului

* Proiect de hotărare privind aprobarea regulamentului de functionare a
Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism a municipiului
Botosani
 (...aici)


*
Proiect de hotărare privind modificarea Anexei P1 la Regulamentul
privind desfasurarea activitatilor in zonele publice ale municipiului Botosani
aprobat conform H.C.L. nr. 135 din 30.05.2013
"Plansa P1 Pietonal Unirii"
(...aici)

 (Publicat: 27 septembrie 2021)

****

 

Consultare publică -termen 30 de zile lucrătoare de la data

publicării anunțului

* Proiect de hotărare privind aprobarea Regulamentului de acordare

cuantum de 500 de lei pentru remedierea problemelor oculare la

preşcolarii şi elevii din municipiul Botoşani, pentru facilitarea accesului

 la educaţie (...aici)

 (Publicat: 09 septembrie 2021)

****

 

Consultare publică -termen 30 de zile lucrătoare de la data

publicării anunțului

* Proiect de hotărare pentru modificarea H.C.L. nr. 377/2019

 privind aprobarea "Contractului de delegare directă a gestiunii

 serviciului de transport public local de persoane efectuat cu

tramvaie\autobuze, in conformitate cu prevederile art.12, alin.1 din

HCL 293\2018, de catre SC Eltrans SA Botosani (...aici)

 (Publicat: 26 iulie 2021)

****

 

Consultare publică -termen 30 de zile lucrătoare de la data

publicării anunțului

* Proiect de hotărare privind modificarea şi completarea H.C.L.

 al Municipiului Botoşani nr. 130/04.05.2020 privind aprobarea

 Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al serviciului public

 de salubrizare din municipiul Botoşani, Studiului de oportunitate şi

 alegerea modalităţii de delegare a gestiunii serviciului public de

salubrizare al municipiului Botoşani, pentru activităţile de măturat,

spălat, stropirea şi intreţinerea căilor publice, curăţatul şi transportul

 zăpezii de pe căile publice şi menţinerea infuncţiune a acestora pe

 timp de polei sau ingheţ (...aici)

 (Publicat: 28 iunie 2021)

****

Consultare publică -termen 30 de zile lucrătoare de la data

publicării anunțului

* Proiect de hotărare pentru modificarea și completarea H.C.L. nr.

138 din 14.05.2021 privind inființarea Serviciului Public pentru

Administrarea Piețelor, Oborului și Cimitirelor aflate in proprietatea

 municipiului Botoşani (...aici)

 (Publicat: 24 iunie 2021)

****

Consultare publică -termen 30 de zile lucrătoare de la data

publicării anunțului

* Proiect de hotărare privind reglementarea accesului liber al

elevilor in curţile şi pe terenurile de sport din unităţile de invăţămant

 preuniversitar de stat de pe raza municipiului Botoşani (...aici)

 (Publicat: 17 iunie 2021)

****

Consultare publică -termen 30 de zile lucrătoare de la data

publicării anunțului

* Proiect de hotărare privind aprobarea Regulamentului privind

stabilirea conditiilor pentru eliberarea avizelor de interventie si

Acordurilor Administratorului Drumului, urmarirea si receptie

lucrarilor de interventii la retelele edilitare de utilitati publice pe

raza municipiului Botosani (...aici)

 (Publicat: 04 iunie 2021)

****

Consultare publică -termen 30 de zile lucrătoare de la data

publicării anunțului

* Proiect de hotărare privind aprobarea unor tarife pentru obiectivul

 "Lacul raului de rafting" din cadrul Parcului Regional de Agrement

 Turistic şi Sportiv Cornişa din municipiul Botoşani (...aici)

 (Publicat: 25 mai 2021)

****

Consultare publică -termen 30 de zile lucrătoare de la data

publicării anunțului

1. Proiect de hotărare privind modificarea orarului de tarifare la

  piscinele Parcului Regional de Agrement, Turistic şi Sportiv

  Cornişa din municipiul Botoşani (...aici)

sii

 

2. Proiect de hotărare privind aprobarea preţurilor minime de

  pornire la licitaţie pentru inchirierea unor spaţii şi mijloace utilizate

  in scop publicitar la Parcul Regional de Agrement, Turiştic

  şi Sportiv Cornişa din municipiul  Botoşani (...aici)
  (Publicat: 20 mai 2021)

****

Consultare publică -termen 30 de zile lucrătoare de la data

publicării anunțului

*Proiect de hotărare pentru aplicarea unor tarife practicate de
Parcul Regional de Agrement, Turistic şi Sportiv Cornişa din
Municipiul Botoşani şi in zilele libere acordate de Guvernul
Romaniei, zilele care precede şi/sau succedă zilelor de sărbătoare
legală in care nu se lucrează
(...aici)

Publicat: 22 aprilie 2021)

****
Consultare publică -termen 30 de zile lucrătoare de la data

publicării anunțului

*Proiect de hotărare pentru stabilirea impozitelor şi taxelor locale

īn Municipiul Botoşani, pentru anul 2022 (...aici)

Publicat: 15 martie 2021)

****

Consultare publică pană la data de 17.02.2021

*Proiect de hotărare pentru modificarea unor dispoziţii ale H.C.L.

 nr.161 din 30.05.2019 privind aprobarea Registrului Local al Spaţiilor

 Verzi din Municipiul Botoşani (...aici)

Publicat: 28 ian. 2021)

****
Consultare publică pană la data de 24.02.2021

1.Proiect de hotărare de modificare şi completare a H.C.L.

 107/30.04.2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale in

 municipiul Botoşani incepand cu anul 2021 (...aici)

si

2.Proiect de hotărare privind modificarea şi completarea HCL nr. 356

 din 28.08.2008 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul

parcărilor şi procedurile aplicabile vehiculelor parcate neregulamentar

 sau abandonate (...aici)

(Publicat: 14 ian. 2021)

****
*******************************************

2020

Consultare publică pană la data de 14.12.2020

1.Proiect de hotărare pentru aprobarea Regulamentului concursului

 de idei de imbunătăţire peisagistică a sensurilor giratorii organizat

 pentru locuitorii din proximitatea intervenţiilor aprobate prin Strategia

 de Dezvoltare Locală a Municipiului Botoşani in context DLRC (...aici)

 

2.Proiect de hotărare pentru modificarea Hotărarii Consiliului Local

 nr. 377 din 29.09.2019 privind aprobarea "Contractului de delegare

 directă a gestiunii serviciului de transport public local de persoane

 efectuat cu tramvaie / autobuze, in conformitate cu prevederile

art. 12, alin. 1 din H.C.L. nr. 293/2018, de către S.C. Eltrans S.A.

 Botoşani" (...aici)

 

3.Proiect de hotărare pentru modificarea Hotărarii Consiliului Local

 nr. 293 din 29.11.2018 privind aprobarea "Regulamentului pentru

 efectuarea transportului public local, a studiului de oportunitate şi a

 caietului de sarcini pentru efectuarea transportului public local şi a

contractului cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public

 local de persoane efectuat cu autobuze/tramvaie in municipiul Botoşani

 aliniat la prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007"  (...aici)

(Publicat: 26 nov. 2020)

****

Consultare publică pană la data de 20.11.2020

Proiect de hotărare pentru stabilirea taxei speciale de salubritate SIMD

 in municipiul Botosani pentru anul 2021

(Publicat: 05 nov. 2020)

****

Consultare publică pană la data de 20.11.2020

Proiect de hotărare pentru modificarea si completarea HCL 107din 30.04.2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale in municipiul Botosani incepand cu anul 2021

(Publicat: 05 nov. 2020)

****

Consultare publică pană la data de 21.10.2020

Proiect de hotărare pentru modificarea si completarea H.C.L.

nr. 178 din 26.07.2018 privind stabilirea tarifelor pentru transportul urban de calatori cu autobuzul in municipiul Botosani, ce vor fi practicate de S.C. "MICROBUZUL" S.R.L. Botosani
 

Proiect de hotărare privind stabilirea tarifelor pentru transportul

 public urban de călători cu autobuzul in municipiul Botoşani, ce

vor fi practicate de S.C. "ELTRANS" S.A. Botoşani
 

(Publicat: 06 octombrie 2020)

 

Consultare publică pană la data de 21.08.2020

Proiect de hotărare pentru modificarea si completarea H.C.L.

nr. 356 din 28.08.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul parcarilor si procedurilor aplicabile vehiculelor parcate neregulamentar sau abandonate
(Publicat: 07 august 2020)

****

Consultare publică pană la data de 15.07.2020

Proiect de hotărare privind acordarea unor facilitati de plata a impozitului anual pe cladiri sau a unei taxe lunare pe cladiri
(Publicat: 01 iulie 2020)

****

Consultare publică pană la data de 07.07.2020

Proiect de hotărare pentru modificarea si completarea Regulamentului privind stabilirea conditiilor pentru eliberarea avizelor de interventie, urmarire si receptia lucrarilor de interventie la retelele edilitare de utilitati publice de pe raza municipiului Botosani
(Publicat: 23 iunie 2020)

****

Consultare publică pană la data de 03.07.2020

Proiect de hotărare pentru aprobarea procedurii de acordare

 a anularii accesoriilor in cazul obligatiilor bugetare restante

la 31 martie 2020, datorate bugetului local al municipiului Botosani, potrivit O.U.G. 69/2020 pentru modificarea si completarea Legii 227/2015 privind Codul Fiscal, precum si pentru istituirea unor

 masuri fiscale
(Publicat: 17 iunie 2020)

****

Consultare publică pană la data de 19.06.2020

Proiect de hotărare pentru aprobarea Procedurii privind finanțarea programelor sportive in conditiile Legii nr. 69/2000 a educatiei

 fizice si  sportului si Ordinului MTS nr. 664/2018 privind finantarea

 din fonduri publice a proiectelor si programelor sportive
(Publicat: 10 iunie 2020)

****

Consultare publică pană la data de 18.06.2020

Proiect de hotărare pentru modificarea si completarea H.C.L.

 85/2014 privind aprobarea R.O.F. al Serviciului specializat pentru gestionarea cainilor fara stapan
(Publicat: 09 iunie 2020)

****

Consultare publică pană la data de 12.06.2020

Proiect de hotărare privind modificarea si completarea R.O.F.

 a terenurilor de joaca pentru copii din municipiul Botosani,

aprobat prin HCL 293/2014, aprobarea listei cu spatiile de joaca

 pentru care se elibereaza autorizatii de functionare si aprobarea modelului autorizatiei de functionare a spatiile de joaca
(Publicat: 28 mai 2020)

****

Consultare publică pană la data de 12.06.2020

Proiect de hotărare privind aprobarea unor tarife la patinoarul, terenurile de sport si lacul de agrement de la Parcul de agrement turistic si sportiv Cornisa
(Publicat: 28 mai 2020)

****

Consultare publică pană la data de 08.06.2020

Proiect de hotărare pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de vanzare prin negociere directă a terenurilor din

 domeniul privat al municipiului Botoșani, aferente construcțiilor definitive
(Publicat: 22 mai 2020)

****

Consultare publică pană la data de 29.05.2020

Proiect de hotărare pentru modificarea H.C.L. nr. 293 din

29.11.2018 privind "Regulamentul pentru efectuarea

transportului public local,a studiului de oportunitate si a

caietului de sarcini pentru efectuarea transportului public local

 si a contractului cadru de delegare a gestiunii transportului

public local de persoane efectuat cu autobuze/tramvaie in

 municipiul Botosani, aliniat cu prevederile Regulamentului

 CE 1370/2007 cu modificarile si completarile ulterioare"
(Publicat: 19 mai 2020)

****

Consultare publică pană la data de 20.05.2020

Proiect de hotărare privind modificarea si completarea contractului

 de delegare directa a gestiunii serviciului de transport public local

 de persoane efectuat cu tramvaie in municipiului Botoșani, nr 29305

 din 05.12.2019
(Publicat: 05.mai.2020)

****

Consultare publică pană la data de 12.05.2020
Proiect de hotărare privind aprobarea unor tarife pentru

obiectivul "Perete escalada" din cadrul Parcului Regional de Agrement, Turistic si Sportiv Cornisa, municipiului Botoșani
(Publicat: 15.apr.2020)

****

Consultare publică pană la data de 23.04.2020
Proiect de hotărare privind inființarea Serviciului public pentru administrarea piețelor, oborului și cimitirelor aflate in proprietatea municipiului Botoșani
(Publicat: 23.mar.2020)
****
Consultare publică pană la data de 06.04.2020
Proiect de hotărare privind aprobarea Regulamentului de

 organizare și funcționare al serviciului public de salubrizare din municipiul Botoșani, Studiului de oportunitate și alegerea

modalității de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare

 al municipiului Botoșani, pentru activitățile de măturat, spălat, stropirea și intreținerea căilor publice, curățatul și transportul

zăpezii de pe căile publice și menținerea in funcțiune a acestora

 pe timp de polei sau ingheț  

(Publicat: 23.mar.2020)

****
Consultare publică pană la data de 06.04.2020
Proiect de hotărare privind aprobarea Contractului pentru

atribuirea serviciului public de salubrizare al municipiului

Botoșani, pentru activitățile de măturat, spălat, stropirea și

intreținerea căilor publice, curățatul și transportul zăpezii de

 pe căile publice și menținerea in funcțiune a acestora pe timp

 de polei sau de ingheț, pentru o durată de 5 ani, Caietului de

 sarcini pentru atribuirea contractului și tarifelor ce vor fi

practicate de operatorul URBAN SERV S.A. Botoșani  

(Publicat: 23.mar.2020)

****
Consultare publică pană la data de 06.04.2020
Proiect de hotărare privind aprobarea Studiului de fundamentare

pentru inființarea și organizarea Serviciului public de administrare

a piețelor, oborului și cimitirelor aflate in proprietatea municipiului Botoșani  

(Publicat: 23.mar.2020)

****
Consultare publică pană la data de 22.04.2020
Proiect de hotărare pentru stabilirea impozitelor si taxelor locale

 in  Municipiul Botoşani, pentru anul 2021  

(Publicat: 10.mar.2020)

**** 

Consultare publică pană la data de 22.04.2020
Proiect de hotărare privind aprobarea procedurii de acordare a

inlesnirii la plată sub forma scutirii majorărilor de intarziere

aferente obligațiilor fiscale restante la 31.12.2019, datorate

bugetului local al Municipiului Botoşani de către contribuabili

persoane fizice  

(Publicat: 10.mar.2020)

**** 

Consultare publică pană la data de 22.04.2020
Proiect de hotărare privind aprobarea conditiilor de inchirierea

 unor spatii de sub tribuna Stadionului Municipal Botoşani  

(Publicat: 10.mar.2020)

**** 

Consultare publică pană la data de 08.04.2020
Proiect de hotărare privind aprobarea Regulamentului de

Funcționare al Infrastructurii Edilitar-Urbane a Parcului

Regional de Agrement, Turistic şi Sportiv Cornișa Botoşani  

(Publicat: 26.feb.2020)

**** 

Consultare publică pană la data de 08.04.2020
Proiect de hotărare privind aprobarea colaborării cu Direcţia

 pentru agricultură judeţeană Botoşani pentru infiinţarea şi

funcţionarea Targului de weekend "Produs din Botoşani"

precum şi aprobarea Regulamentului pentru organizarea

Targului de weekend "Produs din Botoşani" pe raza municipiului Botoşani  

(Publicat: 26.feb.2020)

***


 

 

 

 

 

Botoşani - oraş european
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
Adresa: Botosani, Piata Revolutiei nr. 1
Telefon: 0040 231 502200
Fax:        0040 231 531595
E-mail:   primaria@primariabt.ro
 
© Toate drepturile - Primaria Municipiului Botosani
Reproducerea neautorizata a continutului afisat pe acest site
constituie subiectul aplicarii legilor in vigoare