BOTOSANI CITY REPORT

CHELTUIELI  PUBLICE

 DIRECȚIA IMPOZITE și TAXE LOCALE

 MONITORUL OFICIAL LOCAL

   Pagina principala  |  Stiri  |  Proiecte  |  Dezbateri  |  Evenimente anuale |  Informatii utile |  Albume foto  |  Transport local  |  Legaturi utile
Finanţări nerambursabile
Raport anual finantari nerambursabile 2021
Raport cu privire la contractele de finantare nerambursabila incheiate in cursul anului 2021 intre Autoritatea finantatoare UAT Municipiul Botosani si beneficiari, asa cum acestia sunt definiti de catre Legea nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general.
Detalii (
aici)
***

PROCES VERBAL- rezultatele finale la Legea 350/2005, sesiunea iulie 2021
Incheiat cu ocazia finalizării procedurii de evaluare a propunerilor de proiecte depuse in baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, depuse in sesiunea iulie 2021, de către Comisia de evaluare și selecționare constituită prin H.C.L. nr. 151/11.05.2021, modificată prin HCL nr. 246/20.07.2021 și conform Dispoziție nr. 658/ 19.07.2021.
DETALII:(
aici)
(Publicarea pe site: 12 aug. 2021)
***

PROCES VERBAL-de evaluare tehnico-financiară a propunerilor de proiecte depuse in sesiunea iulie 2021
Rezultatele cu ocazia evaluării tehnico-financiare a propunerilor de proiecte depuse in sesiunea iulie 2021, de către Comisia de evaluare și selecționare constituită prin H.C.L. nr. 151/11.05.2021, modificată prin HCL nr. 246/20.07.2021 și conform Dispoziție nr. 658/ 19.07.2021.
DETALII:(
aici)
(Publicarea pe site: 05 aug. 2021)
***

PROCES VERBAL- contestatii proiecte depuse in sesiunea iulie 2021
Rezultatele contestatiilor la proiectele depuse, analizate de comisia de soluƣionare a contestaƣiilor privind acordarea finanƣărilor nerambursabile din bugetul local al municipiului BotoƟani numită prin Dispoziƣia Primarului nr. 658 / 19.07.2021 Ɵi Hotărñrea de Consiliu Local nr. 246/ 20.07.2021.
DETALII:(
aici)
(Publicarea pe site: 30 iulie 2021)
***

PROCES VERBAL- de evaluare a conformitatii administrative si eligibilitatii propunerilor de proiecte depuse in sesiunea iulie 2021
Rezultate verificarea conformitatii administrative si eligibilitatii solicitantilor privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activitati nonprofit de interes local. (
aici)
(Publicarea pe site: 26 iulie 2021)
***

In atentia asociatiilor si fundatiilor participante la sesiunea de acordare a finantarilor nerambursabile-2021, conform Legii 350: Grafic actualizat de reluare procedura
Se reia procedura de evaluare a propunerilor de proiecte depuse in baza Legii nr.350/2005 privind regimul finanƣărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităƣi nonprofit de interes general conform  graficului actualizat: (
aici)
(Publicarea pe site: 20 iulie 2021)
***

Proces Verbal -rezultate finale proiecte sportive cu finantare nerambursabila 2021
*Comisia de evaluare și solutionare: Procesul Verbal privind rezultatele finale ale evaluarii tehnice si financiare a propunerilor de proiecte sportive cu finantare nerambursabila de la bugetul local pentru anul 2021.
DETALII– (
aici)
(Publicarea pe site: 20 iulie 2021)
***

In atentia asociatiilor si fundatiilor participante la sesiunea de acordare a finantarilor nerambursabile-2021, conform Legii 350
In atentia asociatiilor si fundatiilor participantre la sesiunea de acordare a finantarilor nerambursabile pentru activitati nonprofit de interes local pe anul 2021.
Detalii: (
aici)
(Publicarea pe site: 16 iulie 2021)
***

Proces Verbal -Comisia solutionare a contestatiilor la proiectele cu finantare nerambursabila 2021
*Procesul verbal privind rezultatele reevaluarii de catre Comisia de solutionare a contestatiilor privind  acordarea finantarilor nerambursabile de la bugetul local pentru anul 2021
DETALII– (
aici)
(Publicarea pe site: 15 iulie 2021)
***

Proces Verbal cu rezultate finale la proiectele cu finantare nerambursabila 2021
*Procesul verbal privind rezultatele finale ale evaluarii tehnice si financiare a propunerilor de proiecte sportive cu finantare nerambursabila de la bugetul local pentru anul 2021
DETALII– (
aici)
(Publicarea pe site: 06 iulie 2021)
***

ANUNȚ de participare 2021
Privind derularea sesiunii anuale de acordare a finanƣărilor nerambursabile de la bugetul local al UAT Municipiul BotoƟani pentru activităƣi nonprofit de interes local pe anul 2021.
UAT Municipiul BotoƟani invită persoanele fizice Ɵi juridice fără
scop patrimonial, respectiv asociaƣiile si fundaƣiile ce indeplinesc condiƣiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună propuneri de
proiecte in scopul atribuirii de contracte de finanĆŁare nerambursabilă pentru domeniile:  Cultură, Social Ɵi Sport.
Anunțul și Hotărarea de Consiliu Local nr.86 din 29.03.2019: (
aici)
Anexe (descărcare format editabil): (
aici)
(Publicarea pe site: 25 iunie 2021)
***

Proces Verbal admitere contestatii pentru acordarea finantarilor nerambursabile 2021
*Procesul verbal de admitere a contestatiilor depuse pentru acordarea finantărilor nerambursabile pe 2021 – (
aici)
(Publicarea pe site: 24 iunie 2021)
***

PROCES VERBAL- de evaluare a conformitatii administrative si eligibilitatii propunerilor de proiecte depuse in sesiunea 2021
Rezultate selecție proiecte pentru sesiunea de finanțare a programelor sportive 2021, in baza H.C.L. nr. 206 din 30 iulie 2020 - (
aici)
(Publicarea pe site: 17 iunie 2021)
***

PROCES VERBAL- de evaluare a conformitatii administrative si eligibilitatii propunerilor de proiecte depuse in sesiunea 2021
Rezultate selecție proiecte pentru sesiunea de finanțare a programelor sportive 2021, in baza H.C.L. nr. 206 din 30 iulie 2020 - (
aici)
(Publicarea pe site: 17 iunie 2021)
***

INFORMARE solicitanți eligibili și programe de finanțare - SESIUNEA DE FINANȚARE A PROGRAMELOR SPORTIVE 2021, in baza H.C.L. al municipiului Botoșani nr. 206 din 30 iulie 2020
Precizări despre SESIUNEA DE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ A PROGRAMELOR SPORTIVE 2021.Detalii: (
aici)
  (Publicarea pe site: 08 iunie 2021)
***

SESIUNEA DE ACORDARE A FINANTARILOR NERAMBURSABILE 2021
SESIUNEA DE ACORDARE A FINANTARILOR NERAMBURSABILE 2021 PENTRU PROGRAMELE SPORTIVE – Legea nr. 69/2000 si Ordinul MTS nr. 664/2018

Anexe

Anunt participare Legea 69 si Ordin MTS 664

HCL nr. 152 -2021 - Modificare procedura

HCL nr. 206-2020 - Procedura privind programele sportive

Anunt anulare
Anunt privind anularea derularii sesiunii anuale de acordare a finantarilor nerambursabile.
Detalii (aici)

Sesiunea anuala de acordare a finantarilor nerambursabile 2020
Anunt de participare privind derularea sesiunii anuale de acordare a finantarilor nerambursabile de la bugetul local al UAT Municipiul Botosani pentru activitati nonprofit de interes local pe anul 2020 (aici)
Informare sesiune finantari Legea 350 – 2005 (aici)
Anexe aferente HCL-format editabil pot fi gasite (aici)

Raport anual finantari nerambursabile acordate de la bugetul local in 2019
Raportul anual privind finantĂŁrile nerambursabile din fonduri publice ale U.A.T. Municipiul Botosani aprobate Ăźn baza Legii 350/2005 acordate Ăźn anul 2019- vizualizare (aici)


Proces verbal rezultate finale finanțări 2019
Proces verbal rezultate finale finanțări 2019  (aici)
Publicat 25.06.2019
Proces verbal de evaluare tehnico-financiara a propunerilor de proiecte depuse in sesiunea mai 2019
Proces verbal de evaluare tehnico-financiara a propunerilor de proiecte depuse in sesiunea mai 2019  (aici)
Publicat astazi 13 iunie 2019
Proces verbal de evaluare a conformitatii administrative si a eligibilitatii propunerilor de proiecte depuse in sesiunea mai 2019
Proces verbal de evaluare a conformitatii administrative si a eligibilitatii propunerilor de proiecte depuse in sesiunea mai 2019. Detalii (aici)
Modificari aduse procedurii de acordare a finantarilor nerambursabile
Principalele modificari aduse procedurii de acordare a finantarilor nerambursabile de la bugetul local pentru activitati nonprofit de interes general (aici)

Hotarare pentru aprobarea Procedurii finanƣărilor nerambursabile
Hotarare pentru aprobarea Procedurii finanƣărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităƣi nonprofit de interes local (aici)

Sesiunea anuala de acordare a finantarilor nerambursabile
Anunt de participare privind derularea sesiunii anuale de acordare a finantarilor nerambursabile de la bugetul local al UAT Municipiul Botosani pentru activitati nonprofit de interes local pe anul 2019  (aici)

Anexe aferente HCL 86 - format editabil
Anexe aferente HCL 86 - format editabil(aici)


Raportul anual al finanƣărilor nerambursabile din fonduri publice ale U.A.T. Municipiul BotoƟani pentru anul 2018
Raport cu privire la contractele de finanƣare nerambursabilă ßncheiate ßn cursul anului 2018 ßntre Autoritatea finanƣatoare UAT
Municipiul BotoƟani Ɵi beneficiari, aƟa cum aceƟtia sunt definiƣi de către Legea nr. 350/2005 privind regimulfinanƣărilor nerambursabile dinfondurile publice alocate pentru activitafi nonprofit de interes general class=style13>(aici)Proces Verbal final la contestatiile pentru acordarea finantarilor nerambursabile 2018
*Procesul verbal intocmit in urma analizei contestatiilor depuse pentru acordarea finantărilor nerambursabile pe 2018 - (vezi aici)
(Publicat pe site: 23.04.2018 ora 16:15)


Proces Verbal admitere contestatii pentru acordarea finantarilor nerambursabile 2018
*Procesul verbal de admitere a contestatiile depuse pentru acordarea finantărilor nerambursabile pe 2018 - (vezi aici)
(Publicat pe site: 23.04.2018)


PROCES VERBAL-16.04.2018
ATRIBUIRE contracte de finantare nerambursabila de la bugetul local pe anul 2018 - (vezi aici)
(Publicat pe site: 16.04.2018-ora 16:15)


In atentia asociatiilor - Domeniul sportiv
Spre informare  (aici)
FORMULARE pentru PROCEDURA de acordare a finantarilor nerambursabile 2018
*Formularele (Anexele) de completat pentru dosarele de acordare a finantarilor nerambursabile se pot descarca (aici)


ANUNTUL si PROCEDURA de acordare a finantarilor nerambursabile 2018
*ANUNTUL de participare, publicat in MO nr. 47/13.03.2018 (aici)
*PROCEDURA de acordare– REPUBLICATA prin art. 4 la HCL 32/28.02.2017 (aici)
(Postat pe site: 14.03.2018)


Programul anual finantari nerambursabile 2018
Programul anual pentru acordarea finantarilor nerambursabile pentru 2018 -(Vezi Aici)Raport anual finantari nerambursabile acordate de la bugetul local in 2017.
Raportul anual al finantarilor nerambursabile acordate de la bugetul local in 2017 poate fi gasit (aici)
Rezultatele evaluarii si selectiei proiectelor privind acordarea finantarilor nerambursabile 2017
*Rezultatele finale a evaluarii si selectiei proiectelor privind acordarea finantărilor nerambursabile pe 2017 (aici)


Rezultat contestatie privind finantările nerambursabile 2017
*Procesul verbal la contestatiile depuse privind acordarea finantărilor nerambursabile pe 2017 (aici)


Proces verbal
De atribuire de contracte de finantare nerambursabila de la bugetul local pe anul 2017 (aici)
Procedura acordare finantari nerambursabile 2017
*Anunt de participare, publicat in MO nr. 68/10.04.2017 (aici)
*Hotararea nr.32/28.02.2017  (aici)
*Procedura de acordare- anexa la HCL 53/31.03.2015 (aici)
*Procedura de acordare– REPUBLICATA prin art. 4 la HCL 32/28.02.2017 (aici)
(Postat pe site: 11.04.2017)


Programul anual finantari nerambursabile 2017
Programul anual pentru acordarea finantarilor nerambursabile pentru 2017 -(vezi aici)


Raport anual finantari nerambursabile acordate de la bugetul local in 2016
Raportul anual privind finantările nerambursabile din fonduri publice ale U.A.T. Municipiul Botosani aprobate în baza Legii 350/2005 acordate în anul 2016; se poate vizualiza (aici)


Rezultatele evaluarii si selectiei proiectelor privind acordarea finantarilor nerambursabile 2016
Rezultatele evaluarii (aici)
Rezultat contestatie privind neacordarea finantarii nerambursabile
Rezultatul contestatiei  (aici)
Proces verbal
atribuire contracte de finantare nerambursabila de la bugetul local pe anul 2016. Detalii (aici)
Programul anual
pentru acordarea finantarilor nerambursabile in 2016.
Detalii (aici)
Procedura acordare finantari nerambursabile 2016
Anunt de participare, publicat in MO nr. 37/24.02.2016 (aici)
Hotararea nr.53/31.03.2015 (aici)
Procedura de acordare (aici)
Raport privind finantările nerambursabile pe anul 2015
Raportul anual privind finantările nerambursabile din fonduri publice ale U.A.T. Municipiul Botosani aprobate în baza Legii 350/2005 acordate în anul 2015; se poate vizualiza (aici)
Proces Verbal contestatii 2015
la acordarea finantarilor nerambursabile pe anul 2015 - (vezi aici)
Proces verbal - 2015
de atribuire a contractelor de finantare nerambursabile de la bugetul local al municipiului Botosani pe anul 2015 (aici)
ATENTIE!!! Modificare anunt finantări nerambursabile 2015
Vezi anuntul la procedura privind regimul finantarilor nerambursabile 2015 -(aici)
ERATA la procedura de acordare a finantarilor nerambursabile
Vezi erata la procedura privind regimul finantarilor nerambursabile -(aici)
Procedura finala privind regimul finantarilor nerambursabile  -(aici)
Procedura finantari nerambursabile 2015
Anunt (aici).
Hotarare (aici)
Procedura (aici)
Raport privind finantările nerambursabile pe anul 2014
Raportul anual privind finantările nerambursabile aprobate în baza Legii 350/2005 acordate în anul 2014; se poate vizualiza (aici)
Rezultate contestatii - 2014
la finantarile nerambursabile acordate pe 2014 ( rezultate contestatii - aici)

Proces verbal - 2014
de atribuire a contractelor de finantare nerambursabile de la bugetul local al municipiului Botosani pe anul 2014
(vizualizare/descarcare  proces verbal - aici)

Anunt Finantări Nerambursabile de la Bugetul Local Botosani 2014
Privind acordarea de finantări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Botosani pentru anul 2014
(Citeste Anuntul -aici)

Raport privind finantările nerambursabile pe 2013
Raportul anual privind finantările nerambursabile aprobate în baza Legii 350/2005 acordate în anul 2013 se poate vizualiza ( aici )

Proces verbal
la contestatiile privind acordarea finantarilor nerambursabile pe anul 2013

(vizualizeaza proces verbal)
Informare
privind perioada de depunere a contestatiilor

(vizualizeaza documentul)
Proces verbal atribuire finanțări nerambursabile 2013
Intocmit cu prilejul convocării comisiei de evaluare a proiectelor și aprobarea criteriilor de acordare a finanțărilor nerambursabile din bugetul local al municipiului Botoșani numită prin HCL nr. 57/2010

(vizualizeaza proces verbal)
Anunț Finanțări Nerambursabile de la Bugetul Local Botoșani 2013
Privind acordarea de finanțări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Botoșani pentru anul 2013

Citeste anuntul si HCL
Proces verbal -2012-
intocmit cu prilejul convocării comisiei de evaluare a proiectelor și aprobarea criteriilor de acordare a finanțărilor nerambursabile din bugetul local al municipiului Botoșani numită prin HCL nr. 57/2010

(vizualizeaza proces verbal)
Atribuire finanțări 2011
Proces verbal al ședinței Comisiei de evaluare a proiectelor cu finanțare nerambursabilă conform HCL 57/2010

(vizualizeaza proces verbal)
Anunț Public 2011
Privind atribuirea de contracte cu finanțare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Botoșani pentru anul 2011

(citeste Anunt)
Anunț Public
Privind acordarea de finanțări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Botoșani pentru anul 2010


(citeste Anunt)
Procedura - Anexa la H.C.L. nr. 57 din 4 martie 2010
Privind regimul finanțările nerambursabile alocate de la bugetul local
pentru activități nonprofit de interes local
- Formulare 8 - 16

(descarca Formulare)
Hotărârea C.L. nr. 57 din 04 martie 2010
Pentru  aprobarea  procedurii privind finanțările nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit de interes local


(vezi HCL)
Raport privind finanțările nerambursabile pe 2009
Raportul anual privind finanțările nerambursabile aprobate în baza Legii 350/2005 acordate în anul 2009


deschide raport 2009
Raport privind finanțările nerambursabile pe 2008
Raportul anual privind finanțările nerambursabile aprobate în baza Legii 350/2005 acordate în anul 2008

deschide Raport 2008
Botoşani - oraş european
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
Adresa: Botosani, Piata Revolutiei nr. 1
Telefon: 0040 231 502200
Fax:        0040 231 531595
E-mail:   primaria@primariabt.ro
 
© Toate drepturile - Primaria Municipiului Botosani
Reproducerea neautorizata a continutului afisat pe acest site
constituie subiectul aplicarii legilor in vigoare