PRIMARIA MUNICIPIULUI BOTOȘANI
                Planuri Urbanistice
           ######################################################
 

-2013-
Decembrie
* Extindere si mansardare spatiu comercial
 si acoperire partiala terasa din str. Viilor nr. 3A
 
  -Anunţ (click aici)
    -Circulatia Terenurilor (click aici)
    -Echipari teh-edilitara  (click aici)
    -Incadrare in zona (click aici)
    -Memoriu PUD (click aici)
    -Reglementari urbanistice (click aici)
    -Situaţie existenta (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
    -Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
* Construire locuinta D+P+M, sistematizarea terenului si imprejmuire
  din str. Savenilor nr. 45
   
-Anunţ (click aici)
   
-Afisaj consultare preliminara  (click aici)
    -Echipari teh-edilitara  (click aici)
    -Memoriu PUD-modificat (click aici)
    -Reglementari urbanistice (click aici)
    -Situaţie existenta (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
    -Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
* Construire locuinta P+M
  din str. Eternitatii nr. 35
   
-Anunţ (click aici)
    -Incadrare in zona (click aici)
    -Memoriu PUD-modificat (click aici)
    -Reglementari edilitare (click aici)
    -Relevee foto (click aici)
    -Tipuri de proprietate (click aici)
    -Reglementari urbanistice (click aici)
    -Situaţie existenta (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
    -Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
* Acces din exterior in vederea schimbarii destinatiei
   din spatiu de locuit in cabinet medical
   din Calea Nationala nr. 47 sc.B ap. 1 parter
 
  -Anunţ (click aici)
    -Memoriu PUD (click aici)
    -Incadrare in zona, reglementari urbanistice si edilitare, situatie existenta,
     plan existent si propus, fatada existenta si propusa (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
    -Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
* P.U.Z. - Extindere cimitir "Eternitatea" 
  in tarlaua nr. 30, pc 263 si pc 265 
 
  -Anunţ (click aici)
    -Obiecte de utilitate publica-Circulatia Terenurilor (click aici)
    -Incadrare in zona (click aici)
    -Memoriu PUZ (click aici)
    -Echipari edilitare (click aici)
    -Reglementari urbanistice (click aici)
    -Situaţie existenta (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
    -Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
* Construire imobil D+P+2, cu destinatia locuinte
   colective din b-dul M. Eminescu nr. 121 - modificare P.U.D.
   
-Anunţ (click aici)
    -Memoriu PUD-modificat (click aici)
    -Reglementari urbanistice (click aici)
    -Sectiune teren (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
    -Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
* Construire locuinta Parter
  din str. G. Cosbuc nr. 8
 
  -Anunţ (click aici)
    -Memoriu PUD-parte scrisa si planse: incadrare in zona, plan de situatie, cai
     de comunicatie, reglemetari, regimul juridic (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
    -Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
Noiembrie
* Construire Centru pentru reparatii si intretinere aparate si
   masini pentru sudura materiale termoplastice
   din Sos. Iasului nr. 13
 
  -Anunţ (click aici)
    -Incadrare in zona (click aici)
    -Memoriu PUD (click aici)
    -Reglementari urbanistice, Situaţie existenta,
     Reglementari edilitare, Obiective de utilitate publica (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
    -Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
* Amenajare acces din exterior in vederea schimbarii destinatiei
  din spatiu de locuit in salon cosmetic, amplasare firma luminoasa
   pe fatada din str. Onicescu nr. 50 sc.A ap. 1 parter
 
  -Anunţ (click aici)
    -Obiective de utilitate publica (click aici)
    -Incadrare in zona (click aici)
    -Memoriu PUD (click aici)
    -Reglementari urbanistice (click aici)
    -Situaţie existenta (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
    -Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
* Construire terasa acoperita (parcare) si imprejmuire teren
   din Calea Nationala nr. 34E
 
  -Anunţ (click aici)
    -Incadrare in zona (click aici)
    -Memoriu PUD (click aici)
    -Reglementari urbanistice (click aici)
    -Situaţie existenta (click aici)
    -Tipuri de proprietate (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
    -Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
* Construire locuinte unifamiliare
  din str. Dobosari nr. 57,57A,57B,57C,57D,57E,57F
 
  -Anunţ (click aici)
    -Circulatia Terenurilor (click aici)
    -Incadrare in zona (click aici)
    -Memoriu PUZ (click aici)
    -Reglementari edilitare (click aici)
    -Reglementari urbanistice (click aici)
    -Situaţie existenta (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
    -Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
* 1.Construire locuinta P+M, anexe(garaj+bucatarie vara
     si imprejmuire teren
   2.Construire locuinta P+M si imprejmuire teren
     ambele situate in str. Armeana nr. 98
 
  -Anunţ (click aici)
    -Incadrare in zona (click aici)
    -Memoriu PUD (click aici)
    -Reglementari edilitare (click aici)
    -Reglementari urbanistice (click aici)
    -Situaţie existenta (click aici)
    -Tipuri de proprietate (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
    -Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
* Construire locuinta P+M, teren
  din str. Codrului nr. 15
 
  -Anunţ (click aici)
    -Circulatia Terenurilor (click aici)
    -Incadrare in zona (click aici)
    -Memoriu PUD (click aici)
    -Reglementari edilitare (click aici)
    -Reglementari urbanistice (click aici)
    -Situaţie existenta (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
    -Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
* Extinderesi mansardare locuinta
   din str. Piriului nr. 32
 
  -Anunţ (click aici)
    -Incadrare in zona (click aici)
    -Memoriu PUD (click aici)
    -Reglementari edilitare (click aici)
    -Reglementari urbanistice (click aici)
    -Situaţie existenta (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
    -Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
    -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
* Construire doua locuinte Dpartial+P+M
   din str. Stefanita Voda nr. 47
 
  -Anunţ (click aici)
    -Memoriu PUD (click aici)
    -Perspective (foto) (click aici)
    -Incadrare in zona,, Situaţie existenta, Reglementari urbanistice,
     Reglementari edilitare, Circulatia terenurilor (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
    -Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
    -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
* Construire locuinta P+M, imprejmuire teren
   din str. Tulbureni nr. 126
 
  -Anunţ (click aici)
    -Memoriu PUD, Incadrare in zona,, Situaţie existenta, Cai comunicatii
     rutiere, Reglementari, Regimul juridic al terenurilor (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
    -Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
    -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
* Construire imobil P+M cu spatiu comercial la
   parter si locuinta la mansarda, imprejmuire teren
  din str. Armoniei nr.11A
 
  -Anunţ (click aici)
    -Incadrare in zona (click aici)
    -Memoriu PUD (click aici)
    -Echipari tehnico-edilitare (click aici)
    -Circulatia Terenurilor (click aici)
    -Reglementari urbanistice (click aici)
    -Situaţie existenta (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
    -Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
    -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
Octombrie
* Construire locuinta P+M, anexa gospodareasca
   si garaj din str. Cismea nr. 35
 
  -Anunţ (click aici)
    -Memoriu PUD, Incadrare in zona,, Situaţie existenta, Reglementari edilitare,
     Reglementari urbanistice, Circulatia terenurilor (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
    -Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
    -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
* Extindere spatiu comercial
   din Calea Nationala FN (zona Grup Scolar Industrie usoara)
 
  -Anunţ (click aici)
    -Incadrare in zona (click aici)
    -Memoriu PUD (click aici)
    -Tipuri de proprietate (click aici)
    -Reglementari urbanistice (click aici)
    -Situaţie existenta (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
    -Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
    -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
* Construire Complex "Penny Market"
   din str. N. Iorga nr. 4-6-8
 
  -Anunţ (click aici)
    -Incadrare in zona (click aici)
    -Memoriu PUD (click aici)
    -Echipari edilitare (click aici)
    -Posibilitati de mobilare urbanistica (click aici)
   - Regimul juridic si Obiective de utilitate publica (click aici)
    -Reglementari urbanistice (click aici)
    -Situaţie existenta (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
    -Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
    -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
* Construire locuinta S+P+1E si imprejmuire teren
   din str. Veteranilor nr. 14C
 
  -Anunţ (click aici)
    -Incadrare in zona (click aici)
    -Memoriu PUD (click aici)
    -Circulatia terenurilor (click aici)
    -Reglementari urbanistice (click aici)
    -Situaţie existenta (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
    -Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
    -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
* Construire parcare, cabina poarta si imprejmuire teren
   -concesionare teren (S cca 1500 mp), zona Pacea fn (intravilanul 
   mun. Botosani la limita cu teritoriul administrativ al com. Curtesti)
 
  -Anunţ (click aici)
    -Incadrare in zona (click aici)
    -Memoriu PUD (click aici)
    -Reglementari edilitare (click aici)
    -Reglementari urbanistice (click aici)
    -Situaţie existenta (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
    -Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
    -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
* Construire locuinta P + M compusa din doua apartamente
  din str. str. Săvenilor nr. 108 A
 
  -Anunţ (click aici)
    -P.U.D. (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
    -Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
    -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)

* Construire locuinta P si imprejmuire teren
  din str. Zimbrului nr. 17 
 
  -Anunţ (click aici)
    -Plan de incadrare in zona (click aici)
    -P.U.D. (click aici)
    -Reglementari edilitare (click aici)
    -Reglementari urbanistice (click aici)
    -Situatie existenta (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
    -Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
    -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)

* Construire imobil P + 1E cu spatii comerciale la parter si birouri la etaj
  din Calea Naţională FN
 
  -Anunţ (click aici)
    -Circulatia terenurilor (click aici)
    -Echipare tehnico-edilitara propusa (click aici)
    -Incadrarea in zaona (click aici)
    -P.U.D. (click aici)
    -Reglementari urbanistice (click aici)
    -Situatie existenta (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
    -Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
    -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)

* Construire locuinte unifamiliale
    din str. Dobosari
 
  -Anunţ (click aici)
    -Circulatia terenurilor (click aici)
    -Plan de incadrare in zona (click aici)
    -PUZ Dobosari (click aici)
    -Reglementari edilitare (click aici)
    -Reglementari urbanistice cu loturi individuale (click aici)
    -Situatie existenta (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
    -Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
    -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)

Septembrie

* Construire locuinta D+P
   din str. Cismea nr. 35 (fosta 33B)
 
  -Anunţ (click aici)
    -Incadrare in zona (click aici)
    -Memoriu PUD (click aici)
    -Reglementari edilitare (click aici)
    -Reglementari urbanistice (click aici)
    -Situaţie existenta (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
    -Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
    -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
* Construire locuinta P+M
   din str. Bucovina nr. 102
 
  -Anunţ (click aici)
    -Memoriu PUD (click aici)
    -Incadrare in zona,,Tipuri proprietate, Reglementari edilitare,
     Reglementari urbanistice, Situaţie existenta (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
    -Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
    -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
* Construire locuinta P+M
   din str. Zimbrului nr. 30
 
  -Anunţ (click aici)
    -Incadrare in zona (click aici)
    -Memoriu PUD (click aici)
    -Tipuri proprietate  (click aici)
    -Reglementari edilitare (click aici)
    -Reglementari urbanistice (click aici)
    -Situaţie existenta (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
    -Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
    -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*
Construire hala productie mobilier. anexe hale productie
 pentru prelucrare materie prima si depozitare produse finite
 de mobilier si soproane pentru depozitare cherestea
 din str. Drumul Tatarilor nr. 46-48
    -Anunţ (click aici)
    
-Afisaj consultare preliminara  (click aici)
    -Borderou PUZ (click aici)
    -Extras UTR (click aici)
    -Memoriu PUZ (click aici)
    -Profil extindere PUZ (click aici)
    -Reglementari urbanistice (click aici)
    -Reglementari edilitare (click aici)
    -Proprietatea asupra terenurilor (click aici)
    -Poze panou PUZ (click aici)
    -Situaţie existenta (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
    -Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
    -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
* Construire locuinta P+1E, anexa gospodareasca, foisor, beci,
   imprejmuire teren si racorduri utilitati
   din str. C-tin Dracsini nr. 16
   
-Anunţ (click aici)
 
  -Afisaj consultare preliminara  (click aici)
    -Bilant teritorial (click aici)
    -Incadrare in zona (click aici)
    -Memoriu PUD (click aici)
    -Plan de situatie (click aici)
    -Regimul juridic al terenurilor (click aici)
    -Reglementari edilitare (click aici)
    -Reglementari urbanistice (click aici)
    -Situaţie existenta (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
    -Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
    -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
* Construire locuinta P+M
   din str. G. Cosbuc nr. 8
 
  -Anunţ (click aici)
    -Memoriu PUD,  Incadrare in zona, Situatie existenta, Cai de comunicatie
     rutiera, Reglementari , Regimul juridic al  terenurilor  (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
    -Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
    -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
* Construire locuinta D+P si imprejmuire teren
   din str. Libertatii nr. 20
 
  -Anunţ (click aici)
    -Incadrare in zona (click aici)
    -Memoriu PUD (click aici)
    -Obiective de utilitate publica (click aici)
    -Reglementari edilitare (click aici)
    -Reglementari urbanistice (click aici)
    -Situaţie existenta (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
    -Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
    -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
* Construire locuinta P+1E
   din str. O. Onicescu nr. 11 A
 
  -Anunţ (click aici)
    -Memoriu PUD,  Situatie existenta, Reglementari edilitare si
     urbanistice, Regimul juridic al  terenurilor  (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
    -Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
    -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
* Construire locuinta D+P+M
   din str. Drumul Tatarilor nr. 86A
 
  -Anunţ (click aici)
    -Echipari tehnico-edilitare (click aici)
    -Memoriu PUD (click aici)
    -Proprietate asupra terenurilor (click aici)
    -Reglementari urbanistice (click aici)
    -Situaţie existenta (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
    -Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
    -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
* Construire locuinta D+P+1E si imprejmuire teren
   din aleea C-tin Iordachescu nr. 6
 
  -Anunţ (click aici)
    -Echipari tehnico-edilitare (se deschide cu AUTOCAD)  (click aici)
    -Memoriu PUD (click aici)
    -Proprietate asupra terenurilor (click aici)
    -Reglementari urbanistice (click aici)
    -Situaţie existenta (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
    -Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
    -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
* Construire locuinta parter
   din str. Stefanita Voda nr. 36
 
  -Anunţ (click aici)
 
  -Anunţ consultare preliminara  (click aici)
    -Echipari tehnico-edilitare  (click aici)
    -Incadrare in zona (click aici)
    -Memoriu PUD (click aici)
    -Reglementari urbanistice (click aici)
    -Situaţie existenta (click aici)
    -Studiu volumetric  (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
    -Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
    -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
* Construire locuinta P+M si imprejmuire teren
   din str. C-tin Dracsini nr. 16 bis
 
  -Anunţ (click aici)
    -Memoriu PUD (click aici)
    -Incadrarea in zona, Situatie existenta, Reglementari edilitare si
     urbanistice, Circulatia terenurilor  (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
    -Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
    -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
August
* Construire imobil D+P+2+etaj 3 partial, cu destinatia locuinte
   colective din b-dul M. Eminescu nr. 121
 
  -Raspuns din data de 25.09.2013 (click aici)
   
-Echipare edilitara (click aici)
   
-Sectiuni teren (click aici)
 
  -Raspuns investitor la sesizare (click aici)
   
-Anunţ (click aici)
   
-Circulatia terenurilor (click aici)
    -Echipari tehnico-edilitare (click aici)
    -Incadrare in zona (click aici)
    -Memoriu PUD (click aici)
    -Reglementari urbanistice (click aici)
    -Situaţie existenta (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
    -Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
    -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
* Construire locuinta P+M si imprejmuire teren
   din str. Petru Rares nr. 1
 
  -Anunţ (click aici)
    -Echipari tehnico-edilitare (click aici)
    -Incadrare in zona (click aici)
    -Memoriu PUD (click aici)
    -Obiective de utilitate publica (click aici)
    -Reglementari urbanistice (click aici)
    -Situaţie existenta (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
    -Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
    -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*
Extindere apartament cu destinatie locuinta
 din str. Prieteniei nr. 4 sc. D parter apt. 4
    -Anunţ (click aici)
   
-Circulatia terenurilor (click aici)
    -Echipari tehnico-edilitare (click aici)
    -Incadrare in zona (click aici)
    -Memoriu PUD (click aici)
    -Mobilare urbana  (click aici)
    -Reglementari urbanistice (click aici)
    -Situaţie existenta (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
    -Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
    -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
* Construire locuinta P+M si imprejmuire teren
   din str. Neculai Sofian nr. 12 D
 
  -Anunţ (click aici)
    -Proprietatea asupra terenurilor (click aici)
    -Memoriu PUD (click aici)
    -Reglementari edilitare (click aici)
    -Reglementari urbanistice (click aici)
    -Situaţie existenta (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
    -Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
    -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*
Construire hala metalica productie tamplarie si depozitare
 din Calea Nationala 233
    -Anunţ (click aici)
    -Incadrare in zona (click aici)
    -Memoriu PUD (click aici)
    -Echipari tehnico-edilitare (click aici)
    -Reglementari urbanistice (click aici)
    -Situaţie existenta (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
    -Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
    -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
* Construire locuinta P+M, anexa gospodareasca, fantana,
   fosa septica si imprejmuire teren  din str. Prunilor nr. 70
 
  -Anunţ (click aici)
    -Memoriu PUD (click aici)
    -Incadrarea in zona, Situatia existenta, reglementari edilitare si urbanistice,
     Circulatia terenurilor  (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
    -Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
    -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
* Extindere si etajare anexa in vederea transformarii in locuinta
   din str. Petru Rares nr. 75
 
  -Anunţ (click aici)
    -Memoriu PUD,Incadrarea in zona, Situatie existenta, Reglementari edilitare si
     urbanistice, Circulatia terenurilor  (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
    -Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
    -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*
Construire locuinta P+1E+M
 din Calea Nationala nr. 112
    -Anunţ (click aici)
   
-Circulatia terenurilor (click aici)
    -Incadrare in zona (click aici)
    -Memoriu PUD (click aici)
    -Reglementari edilitare (click aici)
    -Reglementari urbanistice (click aici)
    -Situaţie existenta (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
    -Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
    -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
* Construire spatiu de productie si depozitare intre doua
   constructii existente din Calea Nationala nr. 4
 
  -Anunţ (click aici)
    -Memoriu PUD,Incadrarea in zona, Situatia existenta, 
     Reglementari edilitare si urbanistice, Obiective de utilitate publica,
     Foto desfasurare, Perspective (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
    -Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
    -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
* Construire locuinta P+M,
   din str. Drumul Tatarilor nr. 67 A
 
  -Anunţ (click aici)
    -Memoriu PUD,Incadrarea in zona, Obiective de utilitate publica,
     reglementari edilitare si urbanistice, Situatia existenta (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
    -Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
    -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
* Construire atelier confectii textile-parter,
   din str. Anastasie Basota nr. 1 A
 
  -Anunţ (click aici)
    -Memoriu PUD (click aici)
    -Obiective de utilitate publica (click aici)
    -Reglementari edilitare (click aici)
    -Reglementari urbanistice (click aici)
    -Situaţie existenta (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
    -Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
    -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
* Construire locuinta D+P+M, garaj si imprejmuire teren
   din str. Moara de foc nr. 18 A
 
  -Anunţ (click aici)
    -Memoriu PUD,Incadrarea in zona, fluxuri circulatie, alte planse  (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
    -Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
    -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
* Construire locuinta P+M,
   din str. Savenilor nr. 166
 
  -Anunţ (click aici)
    -Memoriu PUD,regimul juridic al terenurilor, reglementari edilitare
     si urbanistice, Situatia existenta (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
    -Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
    -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
Iulie
*Extindere si mansardare locuinta, teren
 din str. Vanatorilor nr. 17
    -Anunţ (click aici)
   
-Circulatia terenurilor (click aici)
    -Incadrare in zona (click aici)
    -Memoriu PUD (click aici)
    -Reglementari edilitare (click aici)
    -Reglementari urbanistice (click aici)
    -Situaţie existenta (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
    -Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
    -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*
Extindere firma la fatada posterioara a blocului,
 teren din str. Unirii nr. 11 sc.A apt. 1 parter
    -Anunţ (click aici)
   
-Coperta borderou (click aici)
   
-Caiet sarcini (click aici)
   
-Echipari edilitare (click aici)
   
-Fatada de est-propus (click aici)
    -Incadrare in zona (click aici)
    -Memoriu PUD (click aici)
    -Regimul juridic (click aici)
    -Reglementari urbanistice (click aici)
    -Situaţie existenta (click aici)
    -Situaţie propusa (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
    -Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
    -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
* Construire garaj,
   teren din str. col. Tomoroveanu-zona Spital Copii
    -Anunţ (click aici)
    -Circulatia terenurilor (click aici)
    -Prezentare foto-perspectiva  (click aici)
     -Incadrare in zona (click aici)
    -Memoriu PUD (click aici)
    -Reglementari urbanistice (click aici)
    -Situaţie existenta (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
    -Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
    -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*
Extindere apartament cu destinatie locuinta
 din str. St. Luchian nr. 2, parter, apt. 4
    -Anunţ (click aici)
    -Incadrare in zona (click aici)
    -Memoriu PUD (click aici)
    -Releveu foto (click aici)
    -Reglementari urbanistice (click aici)
    -Situaţie existenta (click aici)
    -Tipuri proprietate  (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
    -Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
    -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
Iunie
* Construire locuinta P si anexe gospodaresti,
   str. Bucovina nr. 86A
   
-Anunţ (click aici)
    -PUD (click aici)
    -Reglementari  (click aici)
    -Situatia existenta (click aici)
    -Incadrare (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
    -Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
    -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*
Introducere teren in intravilan S=6.116 mp si Construire hala
  metalica - sediu firma (birouri, service auto, depozitare piese auto)
  in str. Pod de Piatra nr. 106-108 (cartier Obor)
    -Anunţ (click aici)
   
-Aviz  de oportunitate (click aici)
   
-Circulatia terenurilor (click aici)
    -Incadrare in zona (click aici)
    -Memoriu PUZ (click aici)
   
-Mobilitate urbanistica (click aici)
    -Reglementari edilitare (click aici)
    -Reglementari urbanistice (click aici)
    -PUZ - Regulament urbanistic local (click aici)
    -Situaţie existenta (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
    -Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
    -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
* Amenajare acces direct din exterior in vederea schimbarii destinatiei
  din spatiu  de locuit in birouri, Str O. Onicescu 52 (fost nr 5), scC ap 4
   
-Anunţ (click aici)
    -Memoriu (click aici)
    -Reglementari urbanistice (click aici)
    -Tipuri de proprietate (click aici)
    -Fatada existenta (click aici)
    -Fatada propusa (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
    -Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
    -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*
Construire complex turistic si alimentatie publica "Cabana Rediu",
 Teren, zona Rediu p.c. 329, 331 / 1 si 341
    -Anunţ (click aici)
    -Incadrare in zona (click aici)
    -Memoriu PUD (click aici)
    -Reglementari edilitare (click aici)
    -Reglementari urbanistice (click aici)
    -Situaţie existenta (click aici)
    -Situaţie existenta  scara 1:500 (click aici)
    -Tipuri de proprietate (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
    -Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
    -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*
Introducere teren in intravilan S=6.116 mp si Construire hala
  metalica - sediu firma (birouri, service auto, depozitare piese auto)
  in str. Pod de Piatra nr. 106-108 (cartier Obor)
    -Anunţ (click aici)
    -Incadrare in zona (click aici)
    -Memoriu PUD (click aici)
    -Reglementari urbanistice (click aici)
    -Situaţie existenta (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
    -Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
    -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*
Construire locuinta P+M, teren
 din str. A.T. Laurian nr. 2A
    -Anunţ (click aici)
    -Incadrare in zona (click aici)
    -Memoriu PUD (click aici)
    -Echipari edilitare (click aici)
    -Reglementari urbanistice (click aici)
    -Circulatia terenurilor (click aici)
    -Situaţie existenta (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
    -Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
    -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
Mai
*Construire hala productie mobilier. anexe hale productie
 pentru prelucrare materie prima si depozitare produse finite
 de mobilier si soproane pentru depozitare cherestea
 din str. Drumul Tatarilor nr. 46-48 CAD 4398 CF 55816
    -Anunţ (click aici)
    -Borderou PUZ (click aici)
    -Extras UTR (click aici)
    -Memoriu PUZ (click aici)
    -Profil extindere PUZ (click aici)
    -Reglementari urbanistice (click aici)
    -Reglementari edilitare (click aici)
    -Proprietatea asupra terenurilor (click aici)
    -Poze panou PUZ (click aici)
    -Situaţie existenta (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
    -Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
    -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*
Amenajare acces din exterior in vederea schimbarii
 destinatiei din spatiu de locuit in Cabinet Stomatologic
 din str. Primaverii nr. 5 sc. A apt. 1 parter
    -Anunţ (click aici)
    -Incadrare in zona (click aici)
    -Memoriu PUD (click aici)
    -Miscarea terenurilor (click aici)
    -Reglementari urbanistice (click aici)
    -Prezentare fatada F1 (click aici)
    -Prezentare perspectiva P1 (click aici)
    -Prezentare perspectiva P2 (click aici)
    -Situaţie existenta (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
    -Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
    -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*
Construire locuinta P+1E, teren
 din Calea Nationala nr. 219
    -Anunţ (click aici)
    -Memoriu PUD, Reglementari edilitare, Reglementari urbanistice, Tipuri de proprietate (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
    -Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
    -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*
Construire locuinta P+M
 din aleea Dochia nr. 19
    -Anunţ (click aici)
    -Incadrare in zona (click aici)
    -Memoriu PUD (click aici)
    -Reglementari edilitare (click aici)
    -Reglementari urbanistice (click aici)
    -Releveu fotografic (click aici)
    -Situaţie existenta (click aici)
    -Tipuri de proprietate (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
    -Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
    -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
Aprilie
*Construire locuinta P+M, garaj si imprejmuire teren
 din str. Pacea
nr. 88 D
    -Anunţ (click aici)
    -Memoriu PUD (click aici)
    -Reglementari edilitare (click aici)
    -Reglementari urbanistice (click aici)
    -Situaţie existenta (click aici)
    -Circulatia Terenurilor  (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
    -Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
    -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*
Construire cladire P+1E cu spalatorie auto la parter si
 birouri la etaj din str. Tudor Vladimirescu nr. 96
    -Anunţ (click aici)
    -Memoriu PUD (click aici)
    -Obiective de utilitate publica (click aici)
    -Reglementari edilitare (click aici)
    -Reglementari urbanistice (click aici)
    -Situaţie existenta (click aici)
    -Tabel proprietari (click aici)
    -Volumetrie - Incadrare in areal (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
    -Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
    -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*
Construire locuinta P+1E
  din str. Humariei nr. 20
    -Anunţ (click aici)
    -Incadrare in zona (click aici)
    -Memoriu PUD (click aici)
    -Profil transversal  (click aici)
    -Reglementari edilitare (click aici)
    -Reglementari urbanistice (click aici)
    -Situaţie existenta (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
    -Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
    -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*
Extindere apartament la fatada exterioara cu destinatie de locuinta
 din str. Imparat Traian  nr. 21 sc. A, parter, apt. 4
    -Anunţ (click aici)
    -Extras de plan cadastral  (click aici)
    -Incadrare in zona (click aici)
    -Memoriu PUD (click aici)
    -Releveu foto (click aici)
    -Reglementari edilitare (click aici)
    -Reglementari urbanistice (click aici)
    -Situaţie existenta (click aici)
    -Propunere volumetrica  (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
    -Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
    -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*
Extindere apartament cu destinatie locuinta
 din str. Viilor nr. 1 sc. A, parter, apt. 2
    -Anunţ (click aici)
    -Incadrare in zona (click aici)
    -Memoriu PUD (click aici)
    -Releveu foto (click aici)
    -Echipari edilitare (click aici)
    -Reglementari urbanistice (click aici)
    -Situaţie existenta (click aici)
    -Circulatia Terenurilor  (click aici)
    -Propunere volumetrica  (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
    -Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
    -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*
Construire locuinta P+1E si imprejmuire teren
 din str. Drumul Tatarilor F.N.
    -Anunţ (click aici)
    -Incadrare in zona (click aici)
    -Memoriu PUD (click aici)
    -Releveu foto (click aici)
    -Reglementari edilitare (click aici)
    -Reglementari urbanistice (click aici)
    -Situaţie existenta (click aici)
    -Tipuri de proprietate (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
    -Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
    -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*
Construire locuinta de vacanta si imprejmuire teren
 din str. Stefanita Voda
nr. 26-28
    -Anunţ (click aici)
    -Incadrare in zona (click aici)
    -Memoriu PUD (click aici)
    -Reglementari edilitare (click aici)
    -Reglementari urbanistice (click aici)
    -Situaţie existenta (click aici)
    -Obiective de utilitate publica (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
    -Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
    -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*
Construire locuinta, anexe gospodaresti si imprejmuire teren
 din str. Eroilor nr. 1
    -Anunţ (click aici)
    -Incadrare in zona (click aici)
    -Memoriu PUD (click aici)
    -Reglementari edilitare (click aici)
    -Reglementari urbanistice (click aici)
    -Situaţie existenta (click aici)
    -Tipuri de proprietate (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
    -Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
    -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*
Construire locuinta P+M si imprejmuire teren
 din str. Octav Bancila
nr. 25
    -Anunţ (click aici)
    -Incadrare in zona (click aici)
    -Memoriu PUD (click aici)
    -Reglementari edilitare (click aici)
    -Reglementari urbanistice (click aici)
    -Situaţie existenta (click aici)
    -Tipuri de proprietate (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
    -Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
    -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*
Construire locuinta P+M, anexa gospodareasca si imprejmuire teren
 din str. Pacea
nr. 88D
    -Anunţ (click aici)
    -Acces parcela (click aici)
    -Incadrare in zona (click aici)
    -Memoriu PUD (click aici)
    -Reglementari edilitare (click aici)
    -Reglementari urbanistice (click aici)
    -Situaţie existenta (click aici)
    -Tipuri de proprietate (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
    -Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
    -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*Construire anexa gospodareasca a exploatatiilor agricole
teren, tarla nr. 31, P.C.282, 283/1, C.F. 52152
   
-Anunţ (click aici)
    -Memoriu PUD (click aici)
    -Planuri de situatie
     Situaţie existenta  (click aici)
    -Reglementari urbanistice (click aici)
    -Reglementari edilitare (click aici)
    -Obiectice de utilitate publica  (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
    -Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
    -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*
Construire locuinta P+1E si imprejmuire teren
 din Calea Nationala
nr. 106
    -Anunţ (click aici).
    -Incadrare in zona (click aici)
    -Memoriu PUD (click aici)
    -Reglementari edilitare (click aici)
    -Reglementari urbanistice (click aici)
    -Situaţie existenta (click aici)
    -Circulatia terenurilor (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
    -Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
    -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
Martie
*Construire locuinta P+M, garaj si C.T. (P), str. Pacea nr. 88D
  
-Anunţ (click aici)
    -Incadrare in zona (click aici)
    -Memoriu PUD (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
    -Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
    -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*
Executie acces din exterior in vederea schimbarii destinatiei din 
 spatiu de locuit in cabinet stomatologic, recompartimantari interioare,
 firma luminoasa pe fatada si amplasare totem luminos din str. Prieteniei 3 sc B apt. 1
    -Anunţ (click aici)
    -Incadrare in zona (click aici)
    -Memoriu PUD (click aici)
    -Reglementari urbanistice (click aici)
    -Situaţie existenta (click aici)
    -Tipuri de proprietate (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
    -Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
    -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*
Construire imobil P+M, cu destinatia spatiu comercial la parter
si sediu firma la mansarda din str. col. V. Tomoroveanu 5B (fost 3)
    -Anunţ (click aici)
    -Memoriu PUD (click aici)
    -Incadrare in zona, Reglementari edilitare, Reglementari urbanistice,
     Situaţie existenta, Circulatia terenurilor  (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
    -Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
    -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*
Construire locuinta D+P+M, anexa gospodareasca si
  imprejmuire teren
    -Anunţ (click aici)
    -Incadrare in zona (click aici)
    -Memoriu PUD (click aici)
    -Reglementari edilitare (click aici)
    -Reglementari urbanistice (click aici)
    -Situaţie existenta (click aici)
    -Tipuri de proprietate (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
    -Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
    -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*
Construire locuinta parter din str. I.C.Bratianu FN
    -Anunţ (click aici)
    -Incadrare in zona (click aici)
    -Memoriu PUD (click aici)
    -Reglementari urbanistice (click aici)
    -Situaţie existenta (click aici)
    -Obiective de utilitate publica (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
    -Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
    -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*
Reparatii capitale locuinta parter, mansardare locuinta si 
  construire scara exterioara din b-dul M. Eminescu nr. 1B
    -Anunţ (click aici)
    -Incadrare in zona (click aici)
    -Memoriu PUD (click aici)
    -Reglementari urbanistice (click aici)
    -Situaţie existenta (click aici)
    -Tipuri de proprietate (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
    -Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
    -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*
Extindere la fatada posterioara a blocului si schimbare
  partiala destinatie din spatiu de locuit in sediu firma si
  magazin desfacere obiecte pentru persoane cu dizabilitati
  acces din exterior in str. Ghe. Filipescu 12, sc. B apt.1, parter 
    -Anunţ (click aici)
    -Memoriu PUD (click aici)
    -Incadrare in zona, Reglementari edilitare, Reglementari urbanistice,
     Situaţie existenta, Circulatia terenurilor, Relevee foto  (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
    -Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
    -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*
Construire locuinta P+M, beci B.A. si put forat
 din aleea I. Pillat
nr. 7
    -Anunţ (click aici)
    -Plan Situatie (click aici)
    -Memoriu PUD (click aici)
    -Reglementari edilitare (click aici)
    -Reglementari urbanistice (click aici)
    -Situaţie existenta (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
    -Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
    -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*
Construire locuinta Parter, Teren
 din str. Maramures
nr. 26
    -Anunţ (click aici)
    -Incadrare in zona (click aici)
    -Memoriu PUD (click aici)
    -Reglementari edilitare (click aici)
    -Reglementari urbanistice (click aici)
    -Situaţie existenta (click aici)
    -Tipuri de proprietate (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
    -Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
    -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*
Construire locuinta P+M si imprejmuire teren
 din aleea M. Gorki
nr. 2A
    -Anunţ (click aici).
    -Incadrare in zona (click aici)
    -Memoriu PUD (click aici)
    -Ridicare topografica (click aici)
    -Reglementari urbanistice (click aici)
    -Situaţie existenta (click aici)
    -Obiective de utilitate publica (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
    -Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
    -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
Februarie
*Extindere apartament la fatada posterioara cu
destinatia de locuinta 
    -Anunţ (click aici)
    -Incadrare in zona, Memoriu PUD, Reglementari edilitare, Reglementari urbanistice,
      Situaţie existenta , Circulatia terenurilor (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
    -Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
    -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*
Modernizare spatiu comercial Apetrans, extindere spatiu prin
inchidere terase, consolidare terase, recompartimentari si amenajare
sala cursuri din din str. Garii
nr. 4 sc. A parter
    -Anunţ (click aici)
    -Incadrare in zona (click aici)
    -Memoriu PUD (click aici)
    -Sectiune transversala (click aici)
    -Reglementari urbanistice (click aici)
    -Situaţie existenta (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
    -Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
    -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*
Extindere apartament la fatada posterioara cu
destinatia de locuinta 
    -Anunţ (click aici)
    -Memoriu PUD (click aici)
    -Reglementari edilitare (click aici)
    -Reglementari urbanistice (click aici)
    -Situaţie existenta (click aici)
    -Circulatia Terenurilor (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
    -Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
    -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*
Construire locuinta P+M si imprejmuire teren
 din str. Trandafirilor
nr. 41
    -Anunţ (click aici)
    -Memoriu PUD (click aici)
    -Reglementari edilitare (click aici)
    -Reglementari urbanistice (click aici)
    -Situaţie existenta (click aici)
    -Obiective de utilitate publica (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
    -Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
    -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*
Construire locuinta
 din str. Bucovina nr. 47 A
    -Anunţ (click aici)
    -Memoriu PUD (click aici)
    -Reglementari edilitare (click aici)
    -Reglementari urbanistice (click aici)
    -Situaţie existenta (click aici)
    -Circulatia Terenurilor (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
    -Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
    -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*
Construire locuinta P+1E, garaj si imprejmuire teren
 din b-dul M. Eminescu nr. 61C
    -Anunţ (click aici)
   
-Afis (click aici)
    -Incadrare in zona (click aici)
    -Memoriu PUD (click aici)
    -Echipari edilitare (click aici)
    -Reglementari urbanistice (click aici)
    -Situaţie existenta (click aici)
    -Circulatia Terenurilor (click aici)
    -Foto amplasament  (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
    -Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
    -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
Ianuarie
*Construire 2 locuinte cuplate S+P+1E, garaj si refacere teren
 din str. Crinilor nr. 17 bis
    -Anunţ (click aici)
   
-Afis (click aici)
    -Incadrare in zona (click aici)
    -Memoriu PUD (click aici)
    -Echipari edilitare (click aici)
    -Reglementari urbanistice (click aici)
    -Situaţie existenta (click aici)
    -Circulatia Terenurilor (click aici)
    -Foto amplasament  (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
    -Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
    -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*
Construire locuinta P+M si imprejmuire teren
 din str. Popa Sapca nr. 114
    -Anunţ (click aici)
    -Incadrare in zona (click aici)
    -Memoriu PUD (click aici)
    -Echipari edilitare (click aici)
    -Reglementari urbanistice (click aici)
    -Situaţie existenta (click aici)
    -Circulatia Terenurilor (click aici)
    -Foto amplasament  (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
    -Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
    -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*
Construire locuinta P+M si imprejmuire teren
 din str. Dubalari nr. 22
    -Anunţ (click aici)
    -Memoriu PUD, Reglementari edilitare,
     Reglementari urbanistice, Situaţie existenta si Obiective
     de Utilitate Publica  (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
    -Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
    -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*
Construire magazin piese auto, prestari servicii vulcanizare,
spalatorie auto si imprejmuire teren din str. Pacea nr.86
    -Anunţ (click aici)
    -Incadrare in zona (click aici)
    -Memoriu PUD (click aici)
    -Echipari edilitare (click aici)
    -Reglementari urbanistice (click aici)
    -Situaţie existenta (click aici)
    -Circulatia Terenurilor (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
    -Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
    -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*
Construire locuinta parter, anexa gospodareasca, garaj si
  imprejmuire teren din str. Dobosari nr. 84
    -Anunţ (click aici)
    -Incadrare in zona (click aici)
    -Memoriu PUD (click aici)
    -Reglementari edilitare (click aici)
    -Reglementari urbanistice (click aici)
    -Situaţie existenta (click aici)
    -Tipuri de proprietate (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
    -Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
    -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*
Construire locuinta P+M si imprejmuire teren
 din aleea Ludovic Daus nr. 16
    -Anunţ (click aici)
    -Incadrare in zona (click aici)
    -Memoriu PUD (click aici)
    -Reglementari edilitare (click aici)
    -Reglementari urbanistice (click aici)
    -Situaţie existenta (click aici)
    -Tipuri de proprietate (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
    -Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
    -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
*
Construire locuinta P+M si imprejmuire teren
 din str. Manolesti Deal nr. 11
    -Anunţ (click aici)
    -Incadrare in zona (click aici)
    -Memoriu PUD (click aici)
    -Reglementari edilitare (click aici)
    -Reglementari urbanistice (click aici)
    -Situaţie existenta (click aici)
    -Circulatia Terenurilor (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
    -Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
    -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)