PRIMARIA MUNICIPIULUI BOTOȘANI
                    Planuri Urbanistice
      #######################################################
 

-2019-
 
Decembrie

*P.U.D. - Construire sediu social Asociatie de Proprietari nr.2
  teren: aleea Unirii FN
    -Anunt-aviz (click aici) 
    -Memoriu PUD-partea scrisa (click aici)

    -Memoriu PUD-partea desenata (click aici)
    -raport informare as propr 2 (click aici)

    -rezultatele informarii as propr2 (click aici)
Actualizare/Completare 22.01.2021

    -Memoriu PUD-partea scrisa (click aici)

    -Memoriu PUD-partea desenata (click aici)
 

*P.U.Z. - CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENȚIAL
LOCUINȚE COLECTIVE P+3E, P+6E,
asigurare utilitati, imprejmuire teren
Str. MANOLEȘTI DEAL, nr.F.N CF/NC 65283
    -Anunt-aviz (click aici) 
    -C451 MEMORIU studiu de oportunitate (click aici)
   
-PUZ 01 plan incadrare (click aici)
   
-PUZ 02 existent (click aici)
   
-PUZ 03 reglementari_mobilare (click aici)
   
-PUZ 06 afis consultare (click aici)
 *
P.U.D. - Construire locuinta P
 teren aleea Ioan Missir nr. 22 - CF/NC 57843
    -Anunt (click aici) 
    -Memoriu PUD-partea desenata (click aici)

    -Raport de informare (click aici)
    -Rezultatele informarii (click aici)

*P.U.Z. - Construire trei locuinte P+1E
  teren: aleea T. Candiescu nr.4 - CF 51259
    -Anunt-aviz (click aici) 
    -Memoriu PUZ-partea scrisa (click aici)

    -Memoriu PUZ-partea desenata (click aici)

*P.U.Z. - Construire locuinte colective D+P+6E(7E retras), cu spatii
  comerciale P, amenajari exterioare, imprejmuire teren, bransament

  utilitati, organizare de santier
  teren str. Teatrului nr.6 - CF 53312 si 65812
    -Anunt-aviz (click aici) 
    -PUZ- studiu de oportunitate (click aici)
   
-Memoriu PUZ-partea desenata 1 (click aici)

    -Memoriu PUZ-partea desenata 2 (click aici)

Actualizare 21.02.2020:

    -Aviz de oportunitate nr. 4 din 20.02.2020 (click aici)

    -Plan anexa aviz oportunitate nr 4 din 20.02.2020 (click aici)

    -Plan incadrare in zona aviz op nr. 4 din 2020 (click aici)

    -Aviz Arhitect Sef Nr. 1839 din 19.02.2020 (click aici)

    -Plan anexa aviz Nr. 1839 din 19.02.2020 (click aici)

*P.U.D. - Construire locuinta S+P+M, anexa pavilion vara,

  imprejmuire teren si racorduri utilitati
  teren str. Bucovina nr. 96 D - CF/NC 66635
    -Anunt (click aici) 
    -Memoriu PUD-partea scrisa (click aici)
   
-Memoriu PUD-partea desenata (click aici)

    -Studiu geotehnic PUD (click aici)

    -Ridicare topo PUD (click aici)

*P.U.D. - Extindere, reamenajari interioare, alee acces si
  schimbare destinatie din locuinta in cabinet medical

  teren str. Gh. Filipescu nr. 23 sc. A apt.3 - CF/NC 51054-C1U
    -Anunt (click aici) 
    -Memoriu PUD-partea scrisa (click aici)
   
-Memoriu PUD-partea desenata (click aici)
*
P.U.D. - Construire locuinta P+1E+M
 teren str. O. Bancila nr. 17bis - CF/NC 61405
    -Raspuns initiator la obiectiuni (click aici)

    -Anunt (click aici) 
    -Memoriu PUD-partea scrisa (click aici)
   
-Memoriu PUD-partea desenata (click aici)

*P.U.D. - Construire locuinta P+M, anexa gospodareasca si

 imprejmuire teren
 teren str. Tulbureni nr. 112 - CF/NC 66752
    -Anunt (click aici) 
    -Memoriu PUD-partea scrisa (click aici)
   
-Memoriu PUD-partea desenata (click aici)

*P.U.D. - Construire garaj P

 teren str. Pacea nr. 47 B - CF/NC 53342
    -Anunt (click aici) 
    -Memoriu PUD-partea scrisa (click aici)
   
-Memoriu PUD-partea desenata (click aici)

*P.U.D. - Construire locuinta P+M

 teren str. Pacea nr. 106 B - CF/NC 56235
    -Anunt (click aici) 
    -Memoriu PUD-partea scrisa (click aici)
   
-Memoriu PUD-partea desenata (click aici)

*P.U.D. - Construire locuinta P+1E si locuinta S+P+1E,

  imprejmuire teren

 teren str. Bucovina nr. 64 - CF/NC 65651
    -Anunt (click aici) 
    -Memoriu PUD-partea scrisa (click aici)
   
-Memoriu PUD-partea desenata (click aici)

*P.U.D.-Construire locuinta P+M, fantana+ imprejmuire teren

 teren str. Pacea nr. 53 G - CF/NC 52665
    -Anunt (click aici) 
    -Memoriu PUD-partea scrisa (click aici)
   
-Memoriu PUD-partea desenata (click aici)


Noiembrie
*P.U.D. - Amenajare cale de acces si imprejmuire teren
  teren Strada Victoriei nr. 37 - CF/NC 66772

    -Anunt (click aici) 
    -C457 PUD CLUB SPORTIV SCOLAR (click aici)
   
-PUD 01 plan incadrare (click aici)
   
-PUD 02 existent (click aici)
   
-PUD 03 reglementari (click aici)
   
-PUD 04 echipare edilitara (click aici)
   
-PUD 04 echipare edilitara 1 (click aici)
   
-PUD 05 circulatia terenurilor (click aici)
*
P.U.D. - Construire pensiune (cazare), racord utilitati, imprejmuire tere, foisor
  teren Strada Crizantemelor, nr. 30 - CF/NC 58166

    -Anunt (click aici) 
    -A0 - incadrare in zona-1 (click aici)
   
-A1 - situatia existenta (click aici)
   
-A2 - reglementari urbanistice-1 (click aici)
   
-A3 - reglementari edilitare-1 (click aici)
   
-A4 - circulatia terenurilor (click aici)
   
-PUD pensiune-Mihailescu (click aici)
   
-Raport de specialitate (click aici)
    -Raport de informare (click aici)
    -Rezultatele informarii (click aici)

*P.U.D. -construire locuinta Sp+P+M si mprejmuire teren
  teren str. Drumul Tatarilor, nr. 3 - CF/NC 61471

    -Anunt (click aici)
    -INC IN Z _U1_A3 (click aici)
    -mem locuinta Daniliuc (click aici)
    -U02_SE 200_A3 (click aici)
    -U03_RU 200_A3 (click aici)
    -U04_Redil 200_A3 (click aici)
    -U05_TP_200_A3 (click aici)
   
-Raport de specialitate (click aici)
   
-Raport de informare (click aici)
   
-Rezultatele informarii (click aici)
*
P.U.D. -etajare si extindere constructie existenta
  teren Strada Veteranilor nr. 16 - CF/NC 66079

    -Anunt (click aici)
    -C 417 PUD Trans Auto ROTARIU (click aici)
    -PUD 01 incadrare (click aici)
    -PUD 02 existent (click aici)
    -PUD 03 reglementari urbanistice (click aici)
    -PUD 04 reglementari edilitare (click aici)
    -PUD 05 circulatia terenurilor (click aici)
    -PUZ 06 afis consultare (click aici)
   
-Raport de specialitate (click aici)
   
-Raport de informare (click aici)
*
P.U.D. -CONSTRUIRE LOCUINTA P+M, IMPREJMUIRE TEREN
  teren in Str. I.C.Bratianu nr. 179 C - CF/NC 65979

    -Anunt (click aici)
    -MEMORIU PUD parte scrisa (click aici)

    -INCADRARE IN ZONA (click aici)

    -Proprietate teren (click aici)

    -Reglementari edilitare (click aici)

    -Reglementari urbanistice (click aici)

    -Situatie existenta (click aici)

*P.U.D. -EXTINDERE SPATIU BIROURI
  B-dul George Enescu nr. 5, sc. A, ap.3, parter - CF/NC 50857-C1-U39

    -Anunt (click aici)
    -MEMORIU PUD (click aici)
    -U01 PLAN DE INCADRARE IN ZONA (click aici)
    -U02 SITUATIE EXISTENTA  (click aici)
    -U03 REGLEMENTARI URBANISTICE (click aici)
    -U04 ECHIPAREA EDILITARA (click aici)
    -U05 CIRCULATIA TERENURILOR (click aici)
   
-Raport de specialitate (click aici)
   
-Raport de informare (click aici)
   
-Rezultatele informarii (click aici)
*
P.U.D. -CONSTRUIRE LOCUINTA P+M SI IMPREJMUIRE TEREN
  teren in Barbu Lazareanu, nr.29 - CF/NC 65008

    -Anunt (click aici)
    -A.01 PLAN INCADRARE IN ZONA P.U.D (click aici)
    -A.02 PLAN AMPLASAMENT - SITUATIE EXISTENTA (click aici)
    -A.03 REGLEMENTARI URBANISTICE (click aici)
    -A.04 SITUATIA TERENURILOR (click aici)
    -A.05 EDILITARE (click aici)
    -memoriu - PUD - BRINZAC ALEXANDRA ROXANA (click aici)
    -RIDICARE TOPO - BRINZAC ALEXANDRA - ROXANA - P.U.D. (click aici)
    -Raport de specialitate (click aici)
    -Raport de informare (click aici)
    -Rezultatele informarii (click aici)


Octombrie
 
*P.U.D. -CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, IMPREJMUIRE TEREN
  teren in Str. Crinilor nr. 30 - CF/NC 64680

    -Anunt (click aici)
    -MEMORIU PUD parte scrisa+desenata (click aici)

 

*P.U.D. -CONSTRUIRE LOCUINTA P+M, IMPREJMUIRE TEREN
  teren in Str. Valcele nr. 28 - CF/NC 67680

    -Anunt (click aici)
    -MEMORIU PUD parte scrisa+desenata (click aici)

 

*P.U.D. -CONSTRUIRE LOCUINTA D+P+1E, PAVILION DE VARA,

 IMPREJMUIRE TEREN, BAZIN VIDANJABIL, PUT FORAT SI

 RACORD UTILITATI
  teren in Str. I. Creanga nr. 47 - CF/NC 53676

    -Anunt (click aici)
    -MEMORIU PUD (click aici)
    -Ridicare TOPO  (click aici)

    -STUDIU GEOTEHNIC (click aici)

    -U1 (click aici)

    -U2 (click aici)

    -U3 (click aici)

    -U4 (click aici)

    -U5 (click aici)

*P.U.D. -CONSTRUIRE GARAJ (AUTOUTILITARA) SI IMPREJMUIRE TEREN
  teren in Str. Savenilor, nr. 196 - CF/NC 58363

    -Anunt (click aici)
    -MEMORIU PUD (click aici)
    -UO1 (click aici)
    -UO2 (click aici)
    -UO3 (click aici)
    -UO4 (click aici)
    -UO5 (click aici)
    -Raport de informare si consultare a publicului (click aici)
    -Rezultatele informarii si consultarii publicului (click aici)
*
P.U.Z. -CONSTRUIRE DEPOZIT MATERIALE DE CONSTRUCTIE
  teren in str. Tatari nr. 81 - CF/NC 66545

    -Anunt (click aici)
    -Edilitare (click aici)
    -Existent (click aici)
    -Incadrare (click aici)
    -Perspective (click aici)
    -Plan Topo (click aici)
    -Proprietate (click aici)

    -Topo + Geo (click aici)

    -Urbanistice (click aici)
**P.U.D. -Construire service auto si spalatorie auto
  teren in Strada A.T. Laurian, nr. 3
  CF/NC 66852

    -Anunt (click aici)
    -mem service Laurian (click aici)
    -U1_inc in z_2000 (click aici)
    -U2_RE_200 (click aici)
    -U3_Ru_200 (click aici)
    -U4_REdil_200 (click aici)
    -U5_TP_200 (click aici)
   
-Raport de specialitate (click aici)
   
-Raport de informare (click aici)
   
-Rezultatele informarii (click aici)
*
P.U.D. -Construire locuinta P, anexa gospodareasca, imprejmuire teren
  teren in Str. Drumul Tatarilor nr. 63
  CF/NC 64788

    -Anunt (click aici)
    -PLANSE PUD SCHIOPU TIBERIU (002) (click aici)
    -Raport de informare si consultare a publicului (click aici)
    -Rezultatele informarii si consultarii publicului (click aici)
*
P.U.D. -CONSTRUIRE LOCUINTA P+M, FANTANA SI IMPREJMUIRE TEREN
  teren in str. Pacea nr. 53 G - CF/NC 52665

    -Anunt (click aici)
    -Memoriu locuinta  (click aici)
    -Incadrare in zona (click aici)
    -Situatie existenta (click aici)
    -Reglementari urbanistice (click aici)
    -Reglementari edilitare (click aici)
    -Regimul juridic (click aici)
*P.U.D. -AMPLASARE MODUL METALIC CU DESTINATIA PRESTARI SERVICII
  teren in str. 1 Decembrie nr. 1 A - CF/NC 62411
  

    -Anunt (click aici)
    -Partea scrisa  (click aici)
    -Partea desenata (click aici)
P.U.Z. - CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINTE D+P+2E+M CU
SPATII COMERCIALE LA PARTER SI REABILITARE

MONUMENT CU INTEGRARE IN FUNCTIUNEA PARTERULUI
B-dul Mihai Eminescu nr. 39 C.F. 54234

    -Anunt (click aici)
    -A 02 plan amplasament (click aici)
    -A 07A PROP VOL var 3.1 (click aici)
    -Date pt Avizul de oportunitate (click aici)
    -ridicare topo (click aici)
Actualizare:

    -Aviz de oportunitate nr. 14 din 2019 (click aici)
    -Plan anexa aviz op nr. 14 din 2019 (click aici)
 P.U.Z.- CONSTRUIRE IMOBIL CU DESTINATIA SERVICII MEDICALE
(OFTALMOLOGIE-STOMATOLOGIE) SI VANZARE PRODUSE DE
SPECIALITATE OFTALMOLOGICE
str. Maxim Gorki nr. 3 C.F. 66295

    -Anunt (click aici)
    -A01 - Incadrare in zona (click aici)
    -A03 - reglementari urbanistice (click aici)
    -Anexa fotografica Studiu Fundamentare- randari (click aici)
    -Ridicare topo vizata (click aici)
    -Studiu fundamentare (click aici)

Septembrie
P.U.Z. - CONSTRUIRE FLORARIE - HALA PENTRU PREZENTARE SI DEPOZITARE
Str. Imparat Traian, nr.7A
CF/NC 64900

    -Anunt (click aici)
    -C 432 PUZ FLORARIE (click aici)
    -PUZ 01 incadrare (click aici)
    -PUZ 02 existent (click aici)
    -PUZ 03 reglementari urbanistice (click aici)
    -PUZ 04 regl edilitare (click aici)
    -PUZ 05 nou circulatia terenurilor (click aici)
    -Raport de informare si consultare a publicului (click aici)
    -Rezultatele informarii si consultarii publicului (click aici)
P.U.D. - Construire spalatorie auto self service (constructie cu caracter provizoriu)
Strada Cuza Vodă nr. 29
CF/NC 66487

    -Anunt (click aici)
    -CIRCULATIA TERENURILOR.pdf-A2 (click aici)
    -INCADRARE IN ZONA.pdf-A3 (click aici)
    -memoriu justificativ pud (click aici)
    -REGLEMENTARI EDILITARE.pdf-A2 (click aici)
    -REGLEMENTARI URBANISTICE .pdf-A2 (click aici)
    -SITUATIA EXISTENTA.pdf-A2 (click aici)
*
P.U.D. - Construire locuinta P+1E, anexe gospodaresti, amenajari exterioare,
imprejmuire terenprivat, organizare de santier
Str. Varnav nr. 29
CF/NC 58078, CF/NC 66253

    -Anunt (click aici)
    -1- MEMORIU (click aici)
    -A1 - PLAN DE INCADRARE IN ZONA (click aici)
    -A2 - PLAN DE SITUATIE (click aici)
    -A3 - REGLEMENTARI URBANISTICE (click aici)
    -A4 - REGIMUL JURIDIC (click aici)
    -A5 - REGLEMENTARI EDILITARE (click aici)
    -Raport de informare si consultare a publicului (click aici)
    -Rezultatele informarii si consultarii publicului (click aici)

August
*P.U.D. - Construire bloc locuinte colective D+P+3E+M,
amenajare parcare, amenajari exterioare,
imprejmuire teren, asigurare utilitati, organizare de santier
Aleea Dimitrie Brandza nr. 3
CF/NC 66270

    -Anunt (click aici)
    -1-MEMORIU (click aici)
    -A1-PLAN DE INCADRARE IN ZONA (click aici)
    -A1-PLAN DE SITUATIE PROPUS (click aici)
    -A2-PLAN DE SITUATIE EXISTENT (1) (click aici)
    -A3-REGLEMENTARI URBANISTICE (1) (click aici)
    -A4-REGIMUL JURIDIC (1) (click aici)
    -A5-REGLEMENTARI EDILITARE (1) (click aici)
    -MEMORIU GENERAL (click aici)
    -Raport de informare si consultare a publicului (click aici)
    -Rezultatele informarii si consultarii publicului (click aici)
   
-10-A-07 (click aici)
   
-11-A-08 (1) (click aici)
   
-12-A-09 (click aici)
   
-13-A-10 (click aici)
   
-14-Ridicare topo (click aici)
   
-7-A6-SECTIUNE (click aici)
   
-8-MEMORIU - studiu de insorire (click aici)
   
-9-A-06 (click aici)
   
-S.C.1 - PLAN EXISTENT (click aici)
   
-S.C.2 - PLAN PROPUS (click aici)
   
-STUDIU DE CIRCULATIE (click aici)
   
-Raport de specialitate (click aici)
*
P.U.D. - EXTINDERE LOCUINTA P+M si
IMPREJMUIRE TEREN
str. Radu Mihnea nr. 10
CF/NC nr. 51405 și 51416

    -Anunt (click aici)
    -PUD MANDRABURCA (click aici)
    -PUD02 (click aici)
    -PUD03 (click aici)
    -PUD04 (click aici)
    -PUD05 (click aici)
*
P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINTA P,
garaj si imprejmuire teren
str. Imparat Traian nr. 91
CF/NC nr. 61615

    -Anunt (click aici)
    -PUD HARBUZ fara garaj (click aici)
    -PUD01 (click aici)
    -PUD01 HARBUZ (click aici)
    -PUD02 HARBUZ (click aici)
    -PUD03 HARBUZ (click aici)
    -PUD04 HARBUZ (click aici)
    -PUD05 HARBUZ (click aici)
*
P.U.Z. - CONSTRUIRE SEDIU BIROURI D+ P+2E,
AMENAJARE PARCARE, ACCES AUTO,
IMPREJMUIRE TEREN SI ORGANIZARE DE SANTIER
STR. POD DE PIATRA, nr. 52A
CF/NC 63651

    -Anunt (click aici)
    -00 - STUDIU DE OPORTUNITATE (click aici)
    -A01 - PLAN DE ĪNCADRARE ĪN ZONĂ (click aici)
    -A02 - PLAN ĪNCADRARE ĪN P.U.G (click aici)
    -A03 - PLAN SITUAȚIE EXISTENT (click aici)
    -A04 - REGLEMENTĂRI URBANISTICE (click aici)
    -A05 - REGIM JURIDIC (click aici)
    -A06 - REGLEMENTĂRI EDILITARE (click aici)
    -A07 - PLAN și SECȚIUNI (click aici)
*
P.U.Z. - REABILITARE, SCHIMBARE DESTINATIE DIN SCOALA IN HOTEL,
AMENAJARE SUBSOL PARTIAL SI MANSARDARE IN PODUL EXISTENT
str. Stefan Luchian nr. 38
CF. 58826

    -Anunt (click aici)
    -PARTE DESENATA (click aici)
    -PARTE SCRISA (click aici)
    -studiu geotehnic (click aici)
    -studiu topografic (click aici)
    -Raport de informare si consultare a publicului (click aici)
    -Rezultatele informarii si consultarii publicului (click aici)
*
P.U.Z. - CONSTRUIRE IMOBIL CU DESTINATIA DE LOCUINTA
SI CABINET MEDICAL, ANEXA GOSPODAREASCA
Str. TRANSILVANIEI, nr. 18
CF/NC 524941

    -Anunt (click aici)
    -Parte desenata (click aici)
    -parte scrisa (click aici)
    -Rt Bejnariu (click aici)
    -sg Bejnariu (click aici)
    -Raport de informare si consultare a publicului (click aici)
    -Rezultatele informarii si consultarii publicului (click aici)
*
P.U.D. - CONSTRUIRE IMOBIL BIROURI P+M(1E)
Str. Col Tomoroveanu, nr. 18Bis
CF/NC 60381

    -Anunt (click aici)
    -01 SI EXISTENT (click aici)
    -02 SI PROPUS (click aici)
    -03 STUDIU DE INSORIRE SITUATIE EXISTENTA - ZONA AFECTATA (click aici)
    -04 STUDIU DE INSORIRE SITUATIE PROPUSA - ZONA AFECTATA (click aici)
    -MEMORIU PUD + STUDIU DE INSORIRE (click aici)
    -MEMORIU PUD completat (click aici)
    -U01 (click aici)
    -U02 (click aici)
    -U03 (click aici)
    -U04 (click aici)
    -U05 (click aici)
   
-Raport de specialitate  (click aici)
   
-Raport de informare (click aici)
   
-Rezultatele informarii (click aici)
*
P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINTA D PARŢIAL + P,
FOISOR, IMPREJMUIRE TEREN SI RACORDURI UTILITATI
ADRESA BENEFICIAR: AL. RAPSODIEI NR. 2, ET. P, AP. 2
AMPLASAMENT: STRADA DRUMUL TATARILOR NR. 111
CF/NC 66757

    -PUD.Nou (click aici)
    -PUD _ 0 (click aici)
    -PUD _ 1 (click aici)
    -PUD _ 2 (click aici)
    -PUD _ 3 (click aici)
*
P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINTA Sparțial+P si imprejmuire teren
CF/NC nr. CF 51735-C1-U5, nr. CF 51735-C1-U7 si nr. CF 51735-C1-U9

    -Anunt (click aici)
    -PUD. memoriu (click aici)
    -PUD _ 0 (click aici)
    -PUD _ 1 (click aici)
    -PUD _ -1 (click aici)
    -PUD _ 2 (click aici)
    -PUD _ 3 (click aici)
    -TopoLung (click aici)
    *P.U.D. - AMENAJARI INTERIOARE IN VEDEREA ALIPIRII ap.1 și 2 SI EXTINDERE ap. 2 parter
SI EXTINDERE ap. 8, LA FATADA POSTERIOARA, CU DESTINATIA DE LOCUINȚĂ
str. Bucovina nr. 96
CF/NC 66495 si 65464

    -Anunt (click aici)
    -Memoriu (click aici)
    -U1 (click aici)
    -U2 (click aici)
    -U3 (click aici)
    -U4 (click aici)
    -U5 (click aici)
    -U6 (click aici)
*
P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E cu garaj si refacere imprejmuire teren
str. Poporului nr. 5
CF/NC nr. 60654

    -Anunt (click aici)
    -Circulatia terenurilor (click aici)
    -Echiparea teh-edilitara (click aici)
    -Incadrare in localitate (click aici)
    -PUD-Ciubotariu (click aici)
    -Reglementari (click aici)
    -Ridicare topografica (click aici)
    -Situatia existenta (click aici)
*
P.U.Z. - INTRODUCERE IN INTRAVILAN TEREN S= cca. 1007,0 mp
IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI SERVICE AUTO
aleea Pajistei
C.F. 50161, extravilan P.C. 405/15

    -Anunt (click aici)
    -PUZ OCU oportunitate2 (click aici)
    -PuZ ExISTENT (click aici)
    -PuZ PROPUS (click aici)
    -RU (click aici)
    -RU Detaliu (click aici)
    -SE (click aici)
*
P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINTA P si imprejmuire teren
str. Peco nr. 20A
CF/NC nr. 66003

    -Anunt (click aici)
    -MEMORIU P.U.D. - CONSTR. LOC. P SI IMREJMUIRE - MATOSCHI MEDA (click aici)
    -PLANSE P.U.D. (click aici)
    -STUDIU GEOTEHNIC - MATOSCHI (click aici)
    -VOLUMETRIE PROPUSA (click aici)
*
P.U.Z. - CONSTRUIRE SALA EVENIMENTE,
ACCES CAROSABIL, PARCAJE SI IMPREJMUIRE TEREN
str. I.C. BRATIANU
C.F. 53446/65266/65314/65041/65040

    -Anunt (click aici)
    -documentatie aviz oportunitate sala (click aici)
Actualizare:
    -Aviz de oportunitate nr. 9 din 2019 (click aici)
    -Plan anexa aviz oportunitate nr. 9 din 2019 (click aici)

Iulie
*P.U.Z. - CONSTRUIRE TREI LOCUINTE INSIRUITE P+M
Str. TUDOR VLADIMIRESCU, nr. 85
CF/NC 65104

    -Anunt (click aici)
    -RIDICARE TOPOGRAFICA (click aici)
    -INCADRARE IN ZONA (click aici)
    -PUZ - MEMORIU OPORTUNITATE (click aici)
    -REGLEMENTARI EDILITARE.-a2 (click aici)
    -REGLEMENTARI URBANISTICE- a2 (click aici)
    -SITUATIA EXISTENTA-a2 (click aici)
    -STUDIU GEOTEHNIC (click aici)
*
P.U.Z. - CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE PRODUSE ALIMENTARE
STR. I.C. BRATIANU, nr. 149A
CF/NC 66195

    -Anunt (click aici)
    -CIRCULATIA TERENURILOR (click aici)
    -CU (click aici)
    -geo ovisim (click aici)
    -INCADRARE IN ZONA.pdf (click aici)
    -memoriu justificativ PUZ (click aici)
    -REGLEMENTARI EDILITARE (click aici)
    -REGLEMENTARI URBANISTICE.pdf (click aici)
    -regulament urbanistic (click aici)
    -SITUATIA EXISTENTA.pdf (click aici)
    -topo ovisim (click aici)
*
P.U.D. - AMPLASARE SPALATORIE AUTO
str. Pacea, nr. 92
CF/NC 66586

    -Anunt (click aici)
    -parte desenata (click aici)
    -PARTE SCRISA (click aici)
    -RT APD Solution (click aici)
    -Studiu geotehnic (click aici)
*
P.U.D. - construire locuinta P+M si imprejmuire teren
Strada Iuliu Maniu nr. 16
CF/NC 56572

    -Anunt (click aici)
    -A01 incadrare (click aici)
    -A02 existent (click aici)
    -A03 reglementari (click aici)
    -A04 edilitare (click aici)
    -A05 terenuri (click aici)
*
P.U.Z. - CONSTRUIRE FABRICA DE MEDIE TENSIUNE:AMENAJARE SI EXTINDERE
CLADIRI EXISTENTE, AMPLASARE STATIE BETOANE, IMPREJMUIRE TEREN,
PLATFORME SI ACCESE, ASIGURAREA UTILITATILOR OBIECTIVULUI
Str. MANOLESTI DEAL, nr. FN
CF/NC 66579

    -anunt pud (click aici)
    -A01 (click aici)
    -A02 (click aici)
    -A03 (click aici)
    -A04 (click aici)
    -A05 (click aici)
    -A06 (click aici)
    -MEMORIU PUZ (click aici)
   
-Raport de specialitate (click aici)
*
P.U.D. - CONSTRUIRE HALA METALICA CU DESTINATIA DE
DEPOZIT MATERIALE ELECTRICE SI DEPOZIT PIESE AUTO
str. Manolesti Deal nr. 6
CF/NC 53348

    -anunt pud (click aici)
    -PUD Oscar 2007 (click aici)
*
P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINTA si ANEXA GOSPODAREASCĂ
str. Victoriei nr. 39
CF/NC nr. 66626

    -anunt pud (click aici)
    -Memoriu general (click aici)
    -A01 incadrare (click aici)
    -A02 existent (click aici)
    -A03 edilitare (click aici)
    -A03 reglementari (click aici)
    -A04 terenuri (click aici)

Iunie
*P.U.Z. - CONSTRUIRE FLORARIE - HALA PENTRU PREZENTARE ȘI DEPOZITARE
Str. Imparat Traian, nr.7A
CF/NC 64900

    -Anunt (click aici)
    -C432 MEMORIU studiu de oportunitate (click aici)
    -Inv coordonate (click aici)
    -Plan topografic (click aici)
    -PUz afis consultare 2 A3 (click aici)
    -PUZ 01 incadrare (click aici)
    -PUZ 02 existent (click aici)
    -PUZ 03 1 reglementari urbanistice detaliere amplament (click aici)
    -PUZ 03 reglementari urbanistice (click aici)

*
P.U.D. - Construire spalatorie si service auto si imprejmuire teren
A.T. Laurian nr. 1C
CF 56077

    -Anunt (click aici)
    -PUD (click aici)
    -PUD_0 (click aici)
    -PUD_1 (click aici)
    -PUD-1 (click aici)
    -PUD_2 (click aici)
    -PUD_3 (click aici)
*
P.U.Z. - CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE P+5E (P+4E, P+3E RETRAS)
CU SPAȚII COMERCIALE LA PARTER, AMENAJARE PARCARE, AMENAJARI EXTERIOARE,
IMPREJMUIRE TEREN ORGANIZARE DE SANTIER
ALEEA MAXIM GORKI, nr. 9
CF/NC 59067

    -Anunt (click aici)
    -Memoriu PUZ (click aici)
    -1-MEMORIU - studiu de insorire(click aici)
    -A01 - incadrare in zona (click aici)
    -A02 - incadrarePUG (click aici)
    -A03 - existent (click aici)
    -A04 - analiza de cvartal (click aici)
    -A05 - reglementari (click aici)
    -A05.1 - reglementari - detaliu (click aici)
    -A06.1 - desfasurare S1 (click aici)
    -A06.2 - desfasurare S2 (click aici)
    -A07.1 - studiu volumetric - plan amplasament (click aici)
    -A07.2 - studiu volumetric - bloc propus (click aici)
    -A07.3 - studiu volumetric - bloc propus (click aici)
    -A08 - reg.juridic (click aici)
    -A09 - edilitare (click aici)
    -A10.1 - insorire (click aici)
    -A10.2 - insorire (click aici)
    -A10.3 - insorire (click aici)
    -A10.4 - insorire (click aici)
    -A10.5 - insorire (click aici)
   
-RIDICARE TOPO (click aici)
    -SC 01 (click aici)
    -SC 02 (click aici)
    -SC 03 (click aici)
    -SC 04 (click aici)
    -SC 04`` (click aici)
    -SC 05 (click aici)
    -SC 06 (click aici)
    -STUDIU DE CIRCULATIE (click aici)
    -STUDIU DE CIRCULATIE (1) (click aici)
    -TOPO (click aici)
    -Raport de informare si consultare a publicului (click aici)
    -Rezultatele informarii si consultarii publicului (click aici)
*
P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINTA P+M, fantana si imprejmuire teren
str. Pacea nr. 53G
CF/NC nr. 52665

    -Anunt (click aici)
    -Memoriu (click aici)
    -U1 (click aici)
    -U2 (click aici)
    -U3 (click aici)
    -U4 (click aici)
    -U5 (click aici)
*
P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINTA P, foisor si imprejmuire teren
aleea Albina nr. 21
CF/NC nr. 66303

    -Anunt (click aici)
    -Inc in zona (click aici)
    -Memoriu (click aici)
    -Situatie existenta (click aici)
    -Reglementari (click aici)
    -U4 (click aici)
    -U5 (click aici)
*
P.U.D. - construire locuinta Sp+P+1E, anexa gospodareasca
si imprejmuire teren
Aleea Carmen Sylva, nr. 5
CF/NC 52641

    -Anunt (click aici)
    -PUD (click aici)
    -Plan de situatie (click aici)
    -Incadrare in teritoriu (click aici)
    -Situatia existenta (click aici)
    -Reglementari urbanistice (click aici)
    -Reglementari edilitare (click aici)
    -Proprietatea terenului (click aici)

Mai
*P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINTA P+M, ANEXE GOSPODARESTI P,
IMPREJMUIRE TEREN SI RACORD UTILITATI
str. Calea Națională nr. 221A
CF/NC nr. 65771

    -Anunt (click aici)
    -PUD (click aici)
    -Plansa 01 (click aici)
    -Plansa 02 (click aici)
    -Plansa 03 (click aici)
    -Plansa lza (click aici)
    -Raport de specialitate (click aici)
    -Raport de informare (click aici)
    -Rezultatele informarii (click aici)
*
P.U.D. - CONSTRUIRE IMOBIL P+M
str. Tulbureni nr. 46H
CF/NC nr. 51838

    -Anunt (click aici)
    -PUD (click aici)
    -Raspuns obiectiuni (click aici)
    -Raport de specialitate (click aici)
    -Raport de informare (click aici)
    -Rezultatele informarii (click aici)
*CONSULTAREA ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARII
PLAN URBANISTIC ZONAL
INTOCMIRE PUZ IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU
DE LOCUINTE COLECTIVE, SPAŢII COMERCIALE LA PARTER
SI PARTIAL ETAJ 1 ŞI CORP DE HOTEL (in regim apartament-hotel),
PARCARE SUBTERANA SI SUPRATERANA, RESTAURARE
CASE MEMORIALE, RESPECTIV INTEGRARE CONSTRUCTIE
NOUA IN ANSAMBLUL MONUMENTULUI DE ARHITECTURA
(ISTORIC) - CASA ANTIPA
B-dul Mihai Eminescu nr. 36
C.F. 51491

    -Anunt (click aici)
    -Aviz de oportunitate (click aici)
    -Fatade (click aici)
    -Incadrare in zona (click aici)
    -U3-2 (click aici)
    -Simulari volumetrice (click aici)
*
P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINTA P+M, IMPREJMUIRE TEREN,
BAZIN VIDANJABIL, PUT FORAT SI RACORDURI UTILITATI
Str. Piriului, nr. 8
CF/NC 66097

    -Anunt (click aici)
    -PUD (click aici)
    -Incadrare in zona (click aici)
    -Situatie existenta (click aici)
    -Profiluru cai acces (click aici)
    -Circulatia terenurilor (click aici)
    -Reglementari urbanistice (click aici)
    -Reglementari edilitare (click aici)
*
P.U.D. - CONSTRUIRE ANEXA A EXPLOATAȚIILOR AGRICOLE
SI IMPREJMUIRE TEREN
Parcela nr.389/13,26, Botosani
CF/NC 65851, CF/NC 65852, CF/NC 65853

    -Anunt (click aici)
    -PUD (click aici)
    -RT (click aici)
    -U01 (click aici)
    -U02 (click aici)
    -U03 (click aici)
    -U04 (click aici)
    -U05 (click aici)
*P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINTA Sp+P+1E,
ANEXA GOSPODAREASCA SI IMPREJMUIRE TEREN
str.Rediu, nr. 1A
CF/NC 66382

    -Anunt (click aici)
    -PUD (click aici)
    -rt (click aici)
    -rt1 (click aici)
    -U01 (click aici)
    -U02 (click aici)
    -U03 (click aici)
    -U04 (click aici)
    -U05 (click aici)
*
P.U.D. - CONSTRUIRE IMOBIL P+E CU SPATII COMERCIALE
LA PARTER SI LOCUINTA LA ETAJ
Str. Calea Națională nr. 113B
CF/NC nr. 58779

    -Anunt (click aici)
    -PUD (click aici)
    -Raport de specialitate (click aici)
    -Raport de informare (click aici)
    -Rezultatele informarii (click aici)

Aprilie
*
P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINTA D+P+1E
Aleea Florilor nr. 2A
CF/NC nr. 65409

    -Anunt (click aici)
    -1 (click aici)
    -1 PUD (click aici)
    -2 (click aici)
    -3.1 (click aici)
    -4.1 (click aici)
    -5.1 (click aici)
    -6 (click aici)
    -Raport de specialitate (click aici)
    -Raport de informare (click aici)
    -Rezultatele informarii (click aici)
*
P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINTA P si IMPREJMURIE TEREN
Aleea Petalelor nr. 2C
CF/NC 62541

    -Anunt (click aici)
    -PUD (click aici)
    -OUP2 (click aici)
    -PIZ2 (click aici)
    -RE2 (click aici)
    -RU2 (click aici)
    -RU22 (click aici)
    -SE (click aici)
    -Raport de specialitate (click aici)
    -Raport de informare (click aici)
    -Rezultatele informarii (click aici)
*
P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINTA P+M
Str. Prieteniei nr. 6
CF/NC 55525

    -Anunt (click aici)
    -PUD (click aici)
    -Raport de specialitate (click aici)
    -Raport de informare (click aici)
    -Rezultatele informarii (click aici)
*
P.U.Z. - FABRICA DE MEDIE TENSIUNE: AMENAJARE SI EXTINDERE CLADIRI EXISTENTE;
AMPLASARE STATIE DE BETOANE; IMPREJMUIRE TEREN, PLATFORME SI ACCESE;
ASIGURAREA UTILITATILOR OBIECTIVULUIE
Str. Manolești Deal FN
C.F. 66579  

    -Anunt (click aici)
    -01 (click aici)
    -02 (click aici)
    -03 (click aici)
    -CU (click aici)
    -Aviz (click aici)
    -Aviz de oportunitate (click aici)
*
P.U.Z. - INTOCMIRE PUZ ĪN VEDEREA CONSTRUIRII A
PATRU (4) LOCUINȚE P+1E INSIRUITE
Aleea Candiescu Teodor nr. 4
C.F. 51259  

    -Anunt (click aici)
    -Memoriu (click aici)
    -RU2 (click aici)
    -Adresa raspuns (click aici)
    -Aviz (click aici)
*
P.U.Z. - CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE P+2E+M,
CU SPATII COMERCIALE LA PARTER
Str. Nicolae Iorga, nr. 7
CF/NC 51731  

    -Anunt (click aici)
    -Incadrare in zona (click aici)
    -Situatie existenta (click aici)
    -Reglementari urbanistice (click aici)
    -Propunere apartamente (click aici)
    -Volumetrie (click aici)
    -Memoriu (click aici)
    -Ridicare topo (click aici)
*
P.U.Z. - CONSTRUIRE IMOBIL CU DESTINATIA DE
LOCUINTA SI CABINET MEDICAL, ANEXA GOSPODAREASCA
Str. TRANSILVANIEI, nr. 18
CF/NC 524941  

    -Anunt (click aici)
    -Parte desenata (click aici)
    -Parte scrisa (click aici)
    -Ridicare topo (click aici)
*
P.U.Z. - CONSTRUIRE DEPOZIT MATERIALE DE CONSTRUCTII
Str. Tatari, nr. 81, jud. Botosani
CF/NC 66545  

    -Anunt (click aici)
    -Memoriu (click aici)
    -Regulament local de urbanism (click aici)
    -Existent (click aici)
    -Incadrare (click aici)
    -Incadrare in cartier (click aici)
    -Reglementari (click aici)
    -Topo (click aici)
    -Volumetrie (click aici)
*
P.U.Z. - CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE PRODUSE ALIMENTARE
Teren str. I.C. Bratianu nr. 149A
C.F. 66195  

    -Anunt (click aici)
    -Memoriu (click aici)
    -Regulament urbanistic (click aici)
    -Geo (click aici)
    -Incadrare in zona (click aici)
|    -Reglementari edilitare (click aici)
    -Reglementari urbanistice (click aici)
    -Situatia existenta (click aici)
    -Topo (click aici)
*
P.U.D. - CONSTRUIRE DEPOZIT MATERIALE DE CONSTRUCTII
Teren str. Pacea, nr. 108C
CF/NC 65910  

    -Anunt (click aici)
    -Parte desenata (click aici)
    -Parte scrisa (click aici)
    -Topo (click aici)
    -Studiu geotehnic (click aici)
*
P.U.D. - CONSTRUIRE SERVICE AUTO si imprejmuire teren
Teren str. Dobosari nr. 34
CF/NC nr. 51387  

    -Anunt (click aici)
    -PUZ parte desenata (click aici)
    -PUZ parte scrisa (click aici)
*
P.U.Z. - CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE
P+5E (P+4E, P+3E RETRAS) CU SPAȚII COMERCIALE
LA PARTER, AMENAJARE PARCARE, AMENAJĂRI
EXTERIOARE, ĪMPREJMUIRE TEREN ORGANIZARE
DE ȘANTIER
ALEEA MAXIM GORKI, nr. 9
CF/NC 59067  

    -Anunt (click aici)
    -Memoriu (click aici)
    -Incadrare (click aici)
    -Incadrare PUG (click aici)
    -Existent (click aici)
    -Reglementari (click aici)
    -Reglementari detaliu (click aici)
    -Desfasurare S1 (click aici)
    -Desfasurare S2 (click aici)
    -Reg. juridic (click aici)
    -Edilitare (click aici)
    -Topo (click aici)
*
P.U.D. - Construire locuință P+M și īmprejmuire teren
TEREN, Strada Grigore Antipa, nr. 31
CF/NC 63424  

    -Anunt (click aici)
    -1088_001 (click aici)
    -Mem (click aici)
    -RU (click aici)
    -U1 (click aici)
    -U2 (click aici)
    -U4 (click aici)
    -U5 (click aici)

Martie
*P.U.D. - construire locuinta individuala P+M,
anexa gospodăreasca (garaj si magazie)
TEREN, str. Tatarilor, nr. 1
CF/NC 60087  

    -Anunt (click aici)
    -PUD (click aici)
*
P.U.D. - construire service auto si imprejmuire teren
TEREN, str. Alexandru cel Bun nr. 48A
CF 64443  

    -Anunt (click aici)
    -Regulament urbanistic (click aici)
    -CU (click aici)
    -Geo (click aici)
    -Incadrare in zona (click aici)
    -Reglementari edilitare (click aici)
    -Reglementari urbanistice (click aici)
    -Situatie existenta (click aici)
    -Topo (click aici)
*
P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINTA P+M,
anexa gospodareasca și imprejmuire teren
TEREN, Aleea Luizoaia nr. 4
CF/NC nr. 65737   

    -Anunt (click aici)
    -Incadrare in zona (click aici)
    -PUD (click aici)
    -Reglementari edilitare (click aici)
    -Reglementari urbanistice (click aici)
    -Situatie existenta (click aici)
    -Tipuri de proprietati (click aici)
    -Raport de specialitate (click aici)
    -Raport de informare (click aici)
    -Rezultatele informarii (click aici)
*
P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER
TEREN, str. Moara de Foc nr. 20
CF/NC nr.65535   

    -Anunt (click aici)
    -Incadrare in zona (click aici)
    -PUD (click aici)
    -Situatie existenta (click aici)
    -Reglementari urbanistice (click aici)
    -Reglementari edilitare (click aici)
    -Tipuri de proprietati (click aici)
    -Raport de specialitate (click aici)
    -Raport de informare (click aici)
    -Rezultatele informarii (click aici)
*
P.U.Z. - REABILITARE, SCHIMBARE DE DESTINATIE
DIN SCOALĂ IN HOTEL, AMENAJARE SUBSOL PARTIAL
SI MANSARDARE IN POD EXISTENT
Str. Stefan Luchian, nr.38
CF/NC 58826   

    -Anunt (click aici)
    -PUZ (click aici)
    -Ridicare topografica (click aici)
    -Studiu de oportunitate Parte Scrisa (click aici)
    -Studiu de oportunitate Parte Desenata (click aici)
    -Studiu geotehnic (click aici)
*
P.U.D. - extindere locuință la fațada posterioară și fațada lateral-dreapta
cu regim de inălțime D+P+M și amenajare terasă acoperită
TEREN, str. Ion Pillat nr. 7D
CF nr. 59954   

    -Anunt (click aici)
    -PUD (click aici)
    -Obiective utilitate publica (click aici)
    -Plan incadrare in zona (click aici)
    -Reglementari edilitare (click aici)
    -Reglementari urbanistice (click aici)
    -Situatie existenta (click aici)
*
P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINTA P+M si imprejmuire teren  
TEREN, str. Bucovina nr. 96 
CF/NC 65591

    -Anunt (click aici)
    -Memoriu (click aici)
    -Obiective utilitate publica (click aici)
    -Plan incadrare in zona (click aici)
    -Reglementari edilitare (click aici)
    -Reglementari urbanistice (click aici)
    -Situatia existenta (click aici)
*
P.U.D. - concesionare teren pentru construire vulcanizare auto  
TEREN, str. Calea Națională, nr. 19
CF/NC 57036

    -Anunt (click aici)
    -PUD (click aici)
    -PUD01 (click aici)
    -PUD02 (click aici)
    -PUD03 (click aici)
    -PUD04 (click aici)
    -PUD05 (click aici)

Februarie
*P.U.D. - construire service auto și īmprejmuire teren  
TEREN, str. Alexandru cel Bun nr. 48A
CF 64443

    -Anunt (click aici)
    -Existent (click aici)
    -Incadrare in zona (click aici)
    -Memoriu (click aici)
    -Reglementari edilitare (click aici)
    -Reglementari urbanistice (click aici)
    -Tipuri de proprietate (click aici)
*
CONSULTAREA ASUPRA INTENȚIEI
DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL
PENTRU EMITEREA AVIZULUI DE OPORTUNITATE:
CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENTIAL COMPUS
DIN LOCUINTE COLECTIVE P+2E+M
    -Anunt (click aici)
    -PUZ (click aici)
    -U0 (click aici)
    -U1 (click aici)
    -U2 (click aici)
    -U4 (click aici)
*
P.U.D. - construire locuință D+P+M și īmprejmuire teren  
TEREN, str. Bucovina, nr. 37
inscris in Cartea Funciara: CF/NC 65209

    -Anunt (click aici)
    -Memoriu (click aici)
    -U1 (click aici)
    -U2 (click aici)
    -U3 (click aici)
    -U4 (click aici)
    -U5 (click aici)
*
P.U.D. - construire locuință P+M și īmprejmuire teren  
TEREN, Strada Prunilor nr. 16B
inscris in Cartea Funciara: CF/NC 61165

    -Anunt (click aici)
    -PUD (click aici)
    -Circulatia juridica a terenurilor (click aici)
    -Incadrare in zona (click aici)
    -Reglementari edilitare (click aici)
    -Reglementari urbanistice (click aici)
    -RT (click aici)
    -RT plansa (click aici)
    -Situatia existenta (click aici)
    -Geo (click aici)
    -Raport de informare si consultare a publicului (click aici)
    -Rezultatele informarii si consultarii publicului (click aici)
*
P.U.D. - EXCONSTRUIRE LOCUINTA P+E  
TEREN, Str. Armoniei nr. 17
inscris in Cartea Funciara: CF 61662

    -Anunt (click aici)
    -PUD (click aici)
    -Studiu geotehnic (click aici)
    -Plan de incadrare in zona (click aici)
|    -Plan de situatie existent (click aici)
    -Reglementari urbanistice (click aici)
    -Reglementari edilitare (click aici)
    -Circulatia terenurilor (click aici)
    -Plan topografic (click aici)
*
P.U.D. - EXTINDERE APARTAMENT IN VEDEREA
SCHIMBARII DESTINATIEI DIN LOCUINTA IN
SPATIU PRESTARI SERVICII (COSMETICA, COAFOR)
SI AMENAJARE ACCES DIRECT DIN EXTERIOR 
TEREN, Aleea Scipione Badescu nr. 1
inscris in Cartea Funciara: CF 54257-C1-U4

    -Anunt (click aici)
    -Memoriu (click aici)
    -U01 (click aici)
    -U01 (click aici)|
   
-U03 (click aici)
    -U04 (click aici)
    -U05 (click aici)
*
P.U.D. - CONSTRUIRE CENTRU SOCIAL ȘI CATEHETIC 
TEREN, Aleea C-tin Gane nr. 5C
inscris in Cartea Funciara: CF 66041-C1

    -Anunt (click aici)
    -Memoriu (click aici)
    -A01 incadrare (click aici)
    -A02 existent (click aici)
    -A03 reglementari (click aici)
    -A04 edilitare (click aici)
    -A05 terenuri (click aici)
*
P.U.D. - Construire doua locuinte P+1E si imprejmuire teren 
TEREN, Aleea Irisilor, nr. 11A
inscris in Cartea Funciara: CF/NC 65185

    -Anunt (click aici)
    -P.U.D. (click aici)
*
P.U.D. - Construire locuinta de serviciu P+M, anexă gospodareasca P si imprejmuire teren 
TEREN, Aleea Humulești nr. 14
inscris in Cartea Funciara: CF/NC 61403

    -Anunt (click aici)
    -Memoriu PUD (click aici)
    -Plan incadrare in zona (click aici)
    -Situatia existenta (click aici)
    -Reglementari urbanistice (click aici)
    -Regimul juridic al terenurilor (click aici)
    -Echipari edilitare (click aici)

Ianuarie
*P.U.D. - Construire locuinta P+1E cu doua apartamente si imprejmuire teren 
TEREN, 1 MAI, nr. 9A
inscris in Cartea Funciara: CF/NC 54890

    -Anunt (click aici)
    -PUD (click aici)
    -Raport de specialitate (click aici)
    -Raport de informare (click aici)
    -Rezultatele informarii (click aici)
*
CONSULTAREA ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARII
PLAN URBANISTIC ZONAL: 
CONSTRUIRE DOUĂ HALE METALICE CU DESTINAȚIA
DEPOZIT PIESE AUTO ȘI SERVICE AUTO
TEREN, Soseaua Iasului nr. 19A, CF 66066

    -Anunt (click aici)
    -PUZ (click aici)
*
P.U.D. - Construire locuinta D+P+M si imprejmuire teren 
TEREN, Strada Dubalari, nr. 3,
inscris in Cartea Funciara: CF/NC 63633

    -Anunt (click aici)
    -Memoriu (click aici)
    -U1 (click aici)
    -U2 (click aici)
    -U3 (click aici)
    -U4 (click aici)
    -U5 (click aici)
    -Raport de informare si consultare (click aici)
    -Rezultatele informarii (click aici)
*
P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINTA P , IMPREJMURIE TEREN,
ANEXA GOPSODAREASCA SI RACORD UTILITATI
TEREN, Aleea Ion Istrati nr. 5E CF/NC 57564

    -Anunt (click aici)
    -Memoriu (click aici)
    -Plan zona (click aici)
    -Situatia existenta (click aici)
    -Reglementari urbanistice (click aici)
    -Circulatia terenurilor (click aici)
    -Reglementari edilitare (click aici)
    -Studiu geotehnic (click aici)
*
P.U.D. - SCHIMBARE DE DESTINATIE ANEXA CORP C2 IN LOCUINTA,
EXTINDERE LOCUINTA PARTER, CONSTRUIRE ANEXA
GOSPODAREASCA PARTER, SI IMPREJMUIRE TEREN
TEREN, Srada Independentei, nr. 35,
inscris īn Cartea Funciara: CF/NC 62392

    -Anunt (click aici)
    -PUD1 (click aici)
    -PUD2 (click aici)
    -PUD3 (click aici)
    -PUD4 (click aici)
    -PUD5 (click aici)
    -Raport de informare si consultare (click aici)
    -Rezultatele informarii (click aici)
*
P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINTA D+P si IMPREJMURIE TEREN
TEREN, str. Bucovina nr. 96A CF/NC 65590

    -Anunt (click aici)
    -Memoriu (click aici)
    -Obiective utilitate publica (click aici)
    -Plan incadrare in zona (click aici)
    -Reglementari edilitare (click aici)
    -Reglementari urbanistice (click aici)
    -Situatia existenta (click aici)